9. lk:n maantiedon sisältö: Mitä opiskellaan?

GEOIDI (Ihmiset ja kulttuurit)

LUKUVUOSISUUNNITELMA:

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia oppilaiden tekemien suullisten esitysten kautta.

Esitysten aiheita:

1. Maapallon ja Suomen asukastiheys
2. Maailman ja Suomen väestö
3. Kulttuurit ja niiden erilaisuus
4. Hyvinvoinnin jakautuminen maailmassa
5. Ihmisoikeudet
6. Muuttoliike
7. Kaupungit ja kaupungistuminen
8. Elinkeinot
9. Liikenne
10. Rajat
11. Alueelliset ristiriidat
12. Aluesuunnittelu
13. Kestävä elämäntapa
14. Biotalous
15. Itämeri ja sen suojelu
16. Osallistuminen ja vaikuttaminen

Euroopan nimistö
-karttatehtäviä ja nimistön opettelua

Arviointi
Maantiedon opiskelussa noudatetaan jatkuvaa arviointia. Maantiedosta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe käsitellystä sisällöstä sekä mahdollisia läksynkuulusteluja. Lisäksi toteutetaan itsearviointia.

- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute
(WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi (liukukytkin) käyttäytymisestä ja
työskentelystä
- kevätlukukaudella formatiivinen oppiainearviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden aikana 1 kirjallinen koe ja mahdollisia läksynkuulusteluja
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi


Maantieddon OPS 9 luokka:

Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 9