8. lk:n maantiedon sisältö: Mitä opiskellaan?

GEOIDI (Muuttuvat maailmat ja elinympäristötö)

LUKUVUOSISUUNNITELMA:

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja aiheisiin liittyen.

kpl 2
- fyysiset ja teemakartat
- mittakaava
- karttamerkinnät

kpl 4
- Suomen maisema-alueiden kartta- ja valokuvatulkintaa
- Suomen nimistöä (s. 44-45)

kp 5 ja 6 (jos ehtii tai siirto 9.luokalle)
- kaupunkien ja maaseudun edut ja haitat
- vaikuttaminen

kpl 7-9
- jääkausi Suomessa
- jäätiköitymisen syyt
- jäätikön synty
- jään etenemis- ja sulamisvaiheenssa syntyneet muodostumat
- jääkauden vaikutukset ihmisen elämään

kpl 12-17
- UUTISSEURANTA (s. 120) rastityöskentelyyn liittyen
- RASTIPISTETYÖSKENTLY ihmisen elinympäristöistä maapallolla
- pari/ryhmätyö annetusta elinympäristöstä (rastipisteen sisällön suunnittelu)
- eri elinympäristöihin tutustuminen rastipisteiden kautta
- loppukoonti omasta aiheesta koko ryhmälle

Arviointi
Maantiedon opiskelussa noudatetaan jatkuvaa arviointia. Maantidostasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe käsitellystä sisällöstä sekä mahdollisia läksynkuulusteluja. Lisäksi toteutetaan itsearviointia.

- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute
(WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi (liukukytkin) käyttäytymisestä ja
työskentelystä
- kevätlukukaudella formatiivinen oppiainearviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden aikana 1 kirjallinen koe ja mahdollisia läksynkuulusteluja
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi


Maantieddon OPS 8 luokka:

Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8