ZKO6 Hygieniapassi kurssi

ZKO6 Hygieniapassi kurssi

Valinnainen kotitalouden kurssin oppilaat saavat yhdeksännellä luokalla opetusta hygieniaosaamisessa. Tunneilla opiskellaan Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hygieniaosaamistestissä vaadittavat osa-alueet, lainsäädäntö, elintarvikkeiden hygieeninen käsittely ja säilytys, mikrobien toiminta, omavalvonta, ruokamyrkytykset ja henkilökohtainen hygienia elintarviketyössä.

 Kurssin päätteeksi järjestetään testi hygieniaosaamisesta. Sen hyväksyttävästi suorittaneet saavat hygieniaosaamistodistuksen, joka on vaatimuksena mm. elintarvikealan työpaikoissa.

Itseopiskelumateriaalia:

Ruokaviraston sivusto hygieniaosaamisesta

Hygieniaosaaminen selkokielellä

Lupa Kokata

Purtavaa puhtaasti