Silmu Metsät (8. lk)

LUKUVUOSISUUNNITELMA:

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja aiheisiin liittyen.


SYKSYN OPINNOT


kpl 2: Metsän ekosysteemi
 
-ekosysteemin rakenne ja toiminta
-eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet

kpl 3: Kasvien rakenne ja lisääntyminen

- kasvin rakenne ja kasvisolu
- kasvien lisääntyminen

- Tutkitaan yhdessä op. s. 36-39

kpl 4: Metsän kasvillisuus

- metsän kasvupaikkatekijät ja metsätyypit
- lajintuntemus, esim. puiden, sammalien ja jäkälien tunnistamista, myös kaupunkilajeja

kpl 5.1: Sienet ja jäkälät

kpl 9: Metsän neljä vuodenaikaa

- kasvien ja eläinten vuosi: syksy ja talvi

KASVIO
- kerätty tai digi
- palautus sovittuun päivään mennessä

KEVÄÄN OPINNOT

kpl 9: Metsän neljä vuodenaikaa

- kasvien ja eläinten vuosi: kevät ja kesä

kpl 6: Selkärangattomat

- tehtävien avulla

kpl 7: Linnut

- lintujen elintavat ja ravinnonhankinta
- lintujen muutto
- metsien lintulajeja

kpl 8. Nisäkkäät

- nisäkkäiden elintantavat ja ravinnonhankinta
- nisäkkäiden käyttäytyminen
- metsien nisäkäslajeja

kpl 10: Ihminen ja metsät

- metsätalous
- metsien suojelu
- uhanalaisia metsälajeja

kpl 11.1: Suot

- soiden synty ja suotyypit
- suolajistoaArviointi
Biologian opiskelussa noudatetaan jatkuvaa arviointia. Biologiasta pidetään vähintään 1 kirjallinen koe käsitellystä sisällöstä sekä testejä lajintuntemuksesta. Lisäksi toteutetaan itsearviointia.

- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden aikana 1 tai useampi lajintuntemustentti ja 1 kirjallinen koe
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi

Biologia OPS 8 luokka:
Biologian opetuksen tavoitteet, sisältö ja arviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä