Alanen

Alanen

Aulis Alanen (1929-1998) oli suomalainen kasvatustieteilijä ja Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori vuosina 1986-1990.

Alanen kuului suomalaisen aikuiskasvatuksen teorian ja tutkimusperinteen keskeisiin kehittäjiin. Hän oli laaja-alainen ja syvällinen aikuiskasvatuksen tutkija ja opettaja, ja hänen johdollaan aikuiskasvatuksen yliopisto-opetus monipuolistui ja laajeni monille uusille alueille. Ennen yliopistoon siirtymistään Alanen työskenteli mm. Vaasan työväenopiston ja Kansanvalistusseuran kirjeopiston rehtorina.

Alasen aika ajoittui suunnittelukeskeisen aikuiskoulutuspolitiikan kaudelle, joka kesti 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoleenväliin. Tämän ajan keskeisimpiä ja tyylipuhtaimpia dokumentteja ovat Aikuiskoulutuskomitean mietinnöt, joiden kirjoittamisessa Alasella oli keskeinen rooli komitean pääsihteerinä. Toisaalta Auli Alanen kirjoitti jo 1980-luvulla hyvin modernisti markkinaperusteisesta aikuiskoulutuspolitiikasta ja elinikäisestä oppimisesta.

Alasen pitkäaikainen mielenkiinnon kohde oli opintokeskusten / sivistysjärjestöjen opintotoiminta. Vuonna 1969 häneltä ilmestyi väitöskirja Edistävä ja viihdyttävä opintokerhotoiminta. Tutkimus aikuisten vapaista ryhmäopinnoista sosiaalisen osallistumisen muotona.

Väitöskirjassaan Alasen pääpaino on opinnollisuuden pohdinnassa, sekä yksilön ja ryhmän kannalta. Toinen tutkimussuuntaus oli viihdytysaspekti. Alanen ei ollut ainoa viihdyttävyyskritiikissään, sillä 1960-luvun lopussa vallitsi kriittinen, koulutuksen tavoitteisuutta ja merkitystä sekä ammatillista koulutusta korostava keskusteluilmapiiri. Omaehtoista vapaa-ajan opiskelua pidettiin tehottomana ja vanhanaikaisena; perinteinen kansansivistystyö kohtasi kriisin.

Kun vuonna 2004 Alasen syntymästä tuli kuluneeksi 75 vuotta , VSY järjesti Aulis Alanen - symposiumin Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus Tampereella yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa. Tilaisuuden jälkeen julkaistiin kirja Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus pääosin symposiumissa pidettyjen alustusten pohjalta. Kirjan toimittivat Jukka Tuomisto ja Petri Salo.

Lähde: Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus, toim. Jukka Tuomisto ja Petri Salo

Siirry sivun alkuun

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä