Syyspäivät 2023, Helsinki

Tervetuloa syyspäiville!

BMOL ry:n syyspäivät järjestetään 18.11.2023 Sibelius-lukiolla Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan ja tapaamaan kollegoja ympäri Suomen!

Ohjelman kokoavana teemana on kaupunki. Asiantuntijaluennot ja työpajat tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa, keskusteluja sekä uusia ideoita & työkaluja opetukseen ja arviointiin. Oppimateriaalinäyttelyssä voit tutustua uusimpiin opetusmateriaaleihin ja -välineistöön sekä kansalaistorilla järjestötoimijoiden tarjontaan. Illanvietossa on mahdollisuus tavata kollegoja vapaamuotoisesti herkullisen iltapalan äärellä.

Osaan tapahtumasta voi osallistua myös etäyhteydellä: striimaamme luento-osuudet ja etäosallistujille on tarjolla Linnut viestintuojina - Kansalaistiede kestävyysosaamista vahvistamassa -työpaja.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Haluatko tulla tapahtumaan näytteilleasettajaksi? Siitä lisätietoa täällä.

 

OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tervetuloa. Ritu Savolainen, puheenjohtaja BMOL ry ja Päivi Vääränen, biologian ja maantieteen lehtori, Sibelius-lukio.

9.10 Ajankohtaista Opetushallituksesta. Opetusneuvos Hanna Pohjonen.

9.30 Asukkaiden hyvinvointia edistävä kaupunki. Marketta Kyttä, Maankäytön suunnittelun professori, Aalto yliopiston Rakennetun ympäristön laitos.
Puheenvuorossa käsitellään tuoreita tutkimuksia ympäristön monitasoisista vaikutuksista asukkaiden hyvinvointiin. Eri asukasryhmien kokemuksia elinympäristöistä ja tapoja käyttää ympäristöä on Kytän ryhmän tutkimuksissa tehty pääosin ns. pehmoGIS-menetelmällä, jossa ympäristön kokemukset ja käyttötavat ankkuroidaan tiiviisti ympäristön fyysiseen rakenteeseen. Samalla tuotetaan arvokasta tietoa vuorovaikutteisen suunnittelun käyttöön.

10.15 Kaupunkisuunnittelu ja terveys: kolme näkökulmaa. Helka-Liisa Hentilä, yhdyskuntasuunnittelun professori ja RECIPE-tutkimuskonsortion johtaja, Oulun yliopisto.
Puheenvuoro valottaa sitä, miten kaupunkisuunnittelun ja terveyden on eri aikoina ajateltu liittyvän toisiinsa. Näkökulmat liittyvät pyrkimyksiin torjua kaupunkisuunnittelun avulla tartuntatauteja, edistää kansanterveyttä sekä taata planetaarista terveyttä. Puheenvuoron perustana on Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama Vastustuskykyinen kaupunki: Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -tutkimustyö.

11.00 Lounas ja kahvi sekä näyttelyihin tutustuminen

 • Sibelius-lukion pisteellä voit tutustua lukion koulukoiratoimintaan klo 11-12.30 ja tavata koulukoira Woiton! Toimintaa esittelee psykologian opettaja Minka Kallio.
 • Piiriyhteyshenkilöiden tapaaminen klo 11-11.30, myös etäosallistuminen mahdollista. 

12.30 Koulut pölyttäjien suojelun tukena. Janne Heliölä, tutkija, Suomen ympäristökeskus.
Pölyttäjät ovat tärkeä osa luontoa ja sen toimintoja. Tuore pölyttäjästrategia kannustaa lisäämään koululaisten tietoja pölyttäjistä sekä vahvistamaan heidän osallistumistaan niiden suojeluun. Esittelen lyhyesti pölyttäjien tilaa sekä keinoja ottaa pölyttäjät mukaan koulujen toimintaan.

13.15 Juhlahetki

 • Vuoden opettaja -tunnustuspalkinto
 • BMOL ry:n ansiomerkit ja hallituksen tervehdys
 • Natura-lehti 60 vuotta!

14.00 -14.30 Naturan synttärikahvit ja näyttelyihin tutustuminen

14.30 Työpajat 1 (rinnakkaiset, a 1 h)

1.1. Mittauksia metsässä, kaukokartoitustehtäviä kouluun

Työpajassa käymme läpi erilaisia avoimia kartta-aineistoja sekä sitä, miten niitä voi hyödyntää biologian tai maantiedon opetuksessa. Työpajassa opastetaan mistä aineistot löytyvät, mitä niillä voi tehdä, sekä miten niitä hyödynnetään metsien mittauksessa ja suunnittelussa. Saat myös käytännön vinkkejä sekä ohjeita oman opetuksesi tueksi. Oma läppäri helpottaa työskentelyä, mutta älypuhelimellakin pärjää. Työpaja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille ja sen vetää yliopistotutkija, MMT Ninni Saarinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta.

1.2. Toivon taitojen rastirata

Toivon taitojen rastirata on avoin ja ilmainen materiaali lasten ja nuorten tunne- ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen kestävän kehityksen haasteiden maailmassa. Työpajassa pääset tutustumaan ohjatusti rastirataan ja sen erilaisiin sovelluksiin. Lisäksi saat kokeilla joitakin rastiradan tehtäviä. Työpajan jälkeen rastirata on helppo ottaa käyttöön koulussa vaikka saman tien. Työpaja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille ja sen ohjaa BMOL:in ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.

1.3. Keskustelua biologian ylioppilaskokeesta

Tule mukaan keskustelemaan biologian ylioppilaskokeesta! Ylioppilastutkintolautakunnasta paikalla on biologian jaoksen puheenjohtaja Timo Saarinen ja keskustelua fasilitoi BMOL ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Kytölä. Toivomme osallistujilta kysymyksiä ja kommentteja myös jo ennakkoon täällä

1.4. Eliökokoelmat tutuksi!

Luonnontieteellisen museon kellarit notkuvat toinen toistaan kiinnostavampia eläinnäytteitä. Museot ja tutkijat ympäri maailmaa lainaavat luita sun muita näytteitämme tutkimustyöhönsä. Mutta mikä kumma on luonnontieteellinen kokoelma? Miksi kuolleita eläimiä kerätään ja varastoidaan kellareihin? 

Luonnontieteellisellä museolla pääset kierrokselle kokoelmatiloihin ja kokeilemaan museotyötä työpajassa ”Eläinkokoelmat sekaisin –pakohuonepelissä”. Työpaja sopii yläkoulun ja lukion opettajille. Opastetun kierroksen ja työpajan järjestää Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS. Työpaja alkaa museolla (Pohjoinen Rautatiekatu 13) klo 15 ja jatkuu klo 16.30 asti.

1.5. ETÄTYÖPAJA: Linnut viestintuojina - Kansalaistiede kestävyysosaamista vahvistamassa

Muun lajiset voivat kertoa meille tarinaa siitä, miten luonto voi. Miksi jotkin lajit menestyvät mm. suojelutyön tai muun ihmistoiminnan myötä? Mitä ympäristömuutoksia on vähenevien lajien taustalla? Millaisia keinoja meillä on vaikuttaa oman elinympäristömme tilaan?

Linnut viestintuojina -materiaali johdattaa opettajat oppilaineen helpolle linturetkelle luontoon, tai vaikka luokkahuoneeseen. 52 yleistä, helposti tunnistettavaa, ja eripuolilla Suomea esiintyvää lintulajia kertovat kukin omaa tarinaansa Suomen luonnon tämänhetkisestä tilasta ja lajin elinympäristöissä tapahtuneista muutoksista. Eikä kyse ole vain linnuista. Omakohtaiset havainnot voivat toimia systeemisen ajattelun sytykkeenä, auttaa ymmärtämään ihmistoiminnan monimutkaisia yhteyksiä elinympäristöömme.

Työpajasta saat lisäksi kosolti vinkkejä ja valmista materiaalia luonnon havainnointiin ja eliökokoelmien laatimiseen. Esittelyssä on kansalaishavainnointisovellusten iNaturalist ja Muuttolintujen kevät opetuskäytön salat sekä oppilasohjeita eri eliöryhmien, esimerkiksi pölyttäjähyönteisten havainnointiin ja määrittämiseen. Työpajassa esiteltäviä materiaaleja ja menetelmiä voi soveltaa sekä yläkoulun että lukion biologian opetuksessa. Vetäjä: Maija Ihantola, toiminnanjohtaja, biologian opettaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto.


15.30 Tauko (15 min), siirtyminen pajasta toiseen

15.45 Työpajat 2 (rinnakkaiset, a 1 h)

2.1. Googlen paikkatietotyökalujen käyttö opetuksessa 

Geomedian ja paikkatiedon opetukseen on tarjolla erilaisia ohjelmistoja ja internetin karttapalveluita. Yksi näistä on Googlen tarjoamat paikkatietopalvelut- ja alustat. Helsingin yliopiston maantieteilijät ja CRITICAL-hanke järjestävät työpajan, jossa esitellään ja demotaan Googlen paikkatietotyökalujen käyttöä opetuksessa. Työpajassa tarkastellaan eri Googlen tarjoamia mahdollisuuksia opettaa geomediaa ja erityisesti paikkatietoa. Voit itse kokeilla työpajassa omalla tietokoneellasi demottavia esimerkkejä ja harjoituksia. Työpajaa vetää yliopistonlehtori Petteri Muukkonen, joka opettaa paikkatietoa ja toimii monitieteisessä CRITICAL-hankkeessa maantieteilijöiden tiimin vetäjänä. Työpaja sopii erityisesti lukio-opettajille, mutta myös yläkoulun opettajat saavat hyödyllisiä vinkkejä.

2.2. Toivon taitojen rastirata

Toivon taitojen rastirata on avoin ja ilmainen materiaali lasten ja nuorten tunne- ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen kestävän kehityksen haasteiden maailmassa. Työpajassa pääset tutustumaan ohjatusti rastirataan ja sen erilaisiin sovelluksiin. Lisäksi saat kokeilla joitakin rastiradan tehtäviä. Työpajan jälkeen rastirata on helppo ottaa käyttöön koulussa vaikka saman tien. Työpaja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille ja sen ohjaa BMOL:in ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.

2.3. Opintojaksojen arviointi – antoisaa vai ahdistavaa?

Miten arvioida opiskelijan tietoja, taitoja, laaja-alaista osaamista ja työskentelyä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti? Työpajassa esitetään Opetushallituksessa tehdyn (2023) paikallisten lukion opetussuunnitelmien analyysistä nousseita huomioita arvioinnin karikoista. Yhdessä pohditaan ratkaisuja yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen opintojakson arviointiin, niin ettei arviointi aiheuta ahdistusta opiskelijoille tai opettajalle. Työpajassa tutustutaan opintojakson opetuksen suunnitteluun, jossa huomioidaan opintojakson tavoitteet, keskeiset sisällöt, laaja-alainen osaaminen sekä arviointi. Ota oma läppäri mukaan! Työpaja on suunnattu lukion opettajille ja sen toteuttaa opetusneuvos Hanna Pohjonen.

2.4. Eliökokoelmat tutuksi! -kierros ja työpaja jatkuvat Luonnontieteellisellä museolla.

Paja päättyy n. klo 16.30, jonka jälkeen mahdollisuus tutustua museon näyttelyihin tai siirtyminen BMOL:n vuosikokoukseen Sibelius-lukiolle.


klo 17 Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n sääntömääräinen vuosikokous

 
klo 19.30 - 21 Illanvietto Otavalla (Uudenmaankatu 10)

Illan aikana luvassa tietoa uusista oppimateriaaleista sekä vapaamuotoista keskustelua opettajuuden iloista ja haasteista. Kustannusosakeyhtiö Otava tarjoaa iltapalaa. Illanvietto on suunnattu erityisesti nuorille opettajille, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan!

 

OSALLISTUMISMAKSUT

1. Lähiosallistuminen paikan päällä Sibelius-lukiolla

 • varsinaiset jäsenet 60 €
 • eläkeläiset, työttömät sekä muun tilapäisen syyn vuoksi työelämän ulkopuolella olevat 30 €
 • biologian, maantieteen ja terveystiedon päätoimiset opettajaopiskelijat: 
  • ei sisällä ruokailua 0 €
  • sisältäen ruokailun 10 €

Osallistumismaksut sisältävät aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan kahvilla. Opiskelijat voivat valita osallistuvansa pelkkään ohjelmaan, jolloin osallistuminen on maksutonta.


2. Etäosallistuminen (luennot, muu yhteinen ohjelma ja virtuaalipaja verkossa)

 • varsinaiset jäsenet 30 €
 • eläkeläiset, työttömät sekä muun tilapäisen syyn vuoksi työelämän ulkopuolella olevat 15 €
 • biologian, maantieteen ja terveystiedon päätoimiset opettajaopiskelijat 0 €

Tapahtuma on tarkoitettu BMOL:n jäsenille sekä biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajaksi opiskeleville. Lisätietoa jäsenyydestä sekä liittymisohjeet löydät täältä.

 

ILMOITTAUTUMINEN


Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

Ilmoittautumiset ovat sitovia.


Tilojen esteettömyydestä löydät tietoa täältä.

Huomioitavaksi: tilaisuudessa on mukana koulukoira.


Lisätietoja tarvittaessa BMOL:n toimistolta toimisto(at)bmol.fi
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä