Open ruokakoulutukset syksyllä 2019

Open ruokakoulutukset syksyllä 2019

 

Hanke on päättynyt. Kaikki koulutusmateriaalit on kuitenkin julkaistu kiinnostuneiden käyttöön avoimesti ja ilmaiseksi. Löydät materiaalit täältä.

Ruuantuotannon ja kulutuksen kysymysten kautta voidaan käsitellä kaikkia opetussuunnitelmien laaja-alaisia tavoitteita, ja ruoka liittyy keskeisesti myös useiden oppiaineiden ainekohtaisiin opetussuunnitelmiin. 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry yhteistyökumppaneineen järjestää syksyllä monipuolisia ruoka-aiheisia koulutuksia yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden opettajille. Koulutushankkeessa järjestetään peruskoulutus viidellä eri paikkakunnalla, sekä lisäksi Helsingissä 4 kpl syventäviä koulutuksia eri teemoista.

Voit ilmoittautua mukaan yhteen tai useampaan koulutukseen.

Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia, mutta matkakulut ja ruokailu ovat omakustanteisia. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksiin mahtuu mukaan 25 osallistujaa kuhunkin.

Koulutusten taustamateriaalina käytetään syyskuussa verkkosivustona julkaistavaa Open ruokaopasta.

Lue koulutuksista lisää ja ilmoittaudu mukaan nyt!


Lisätietoja: 

Ilmoittautumiseen ja mahdollisiin peruutuksiin liittyvät kysymykset ja viestit: Järjestösuunnittelija Eeva Tiainen, eeva.tiainen at bmol.fi, puh. 044 92 36 588

Koulutusten sisältöön liittyvät kysymykset: Ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, pinja.sipari at bmol.fi, puh. 050 461 76 78


Toiminnallista oppimista kestävän ruuantuotannon ja kulutuksen kysymysten parissa -opekoulutus

HELSINKI ke 9.10., LAHTI la 12.10., MIKKELI ke 16.10., JYVÄSKYLÄ pe 25.10., TAMPERE pe 8.11.
Kaikki koulutukset klo 10-16

Koulutuksessa opitaan eettisen ja ekologisen ruuantuotannon ja kulutuksen teemoista laajasti. Lisäksi päästään itse kokeilemaan monipuolisia toiminnallisen oppimisen muotoja liittyen käsiteltyyn tietosisältöön. Koulutus toimii ruoka-aiheeseen orientoivana tutustumismatkana, joka mahdollistaa syvällisemmän tutustumisen aiheisiin myöhemmin joko tämän hankkeen muissa koulutuksissa tai itsenäisesti.

Aihetta käsitellään koulutuksessa seuraavista näkökulmista: ruuan ympäristövaikutukset, ihmisoikeudet ja eläinoikeuskysymykset ruuantuotannossa sekä kuluttajan vaikuttamismahdollisuudet. Ruokaan liittyvän toiminnallisen oppimisen menetelmistä käsitellään ainakin seuraavia: pelit, opintovierailut, tutkiva oppiminen, vastamainonta, koulupuutarhatoiminta ja Follow the Thing-tutkimus.

Opit koulutuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä ja saat käyttöösi oppimateriaaleja, joita voit suoraan hyödyntää opetuksessa.

Koulutuksen kohderyhmä: aineopettajat yläkoulussa ja lukiossa (mm. maantiede, biologia, kotitalous, äidinkieli, katsomusaineet, kemia…)

Koulutus järjestetään eri paikkakunnilla seuraavasti:
- Helsinki, ke 9.10. klo 10-16, Helsingin kaupunginmuseo, Falkmanin siipi, Aleksanterinkatu 16
- Lahti, la 12.10. klo 10-16, Lahden NNKY:n sali, Vapaudenkatu 8
- Mikkeli, ke 16.10. klo 10-16, Savon Marttojen Mikkelin kokoustila, Hallituskatu 7 A 1
- Jyväskylä, pe 25.10. klo 10-16, Keski-Suomen Marttakeskus, Yliopistonkatu 11
- Tampere, pe 8.11. klo 10-16, Ympäristötietokeskus Moreenia, Valssipadonraitti 3 (Patosilta)

Ilmoittautuminen avoinna täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/peruskoulutus_kestava_ruuantuotanto_ja_kulutus

Koulupuutarhassa ruuantuotannosta opitaan itse tekemällä -opekoulutus

HELSINKI, pe 6.9. klo 10-16

Koulujen pienimuotoisenkin puutarhatoiminnan avulla voidaan konkretisoida vaativiakin kestävään ruuantuotantoon liittyviä prosesseja ja tehdä niitä ymmärrettäväksi. Viherlannosta kylväessä, kompostia kääntäessä, typpinystyröitä tarkastellessa ja valmistaessa itse kasvatettua satoa ateriaksi mm. luonnon monimuotoisuuden hyödyt, pölyttäjähyönteisten tarpeellisuus, biologisen typensidonnan mekanismit ja hajottajaeliöiden merkitys luonnon kiertokulussa nousevat keskusteluun luontevasti. 

Koulutuksessa tutustutaan koulupuutarhatoiminnan mahdollisuuksiin kestävän ruuantuotannon ja kulutuksen opettamisessa sekä toiminnan aloittamiseen liittyviin kysymyksiin. Taustamateriaalina toimivat puutarhakasvatus.fi ja YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa -nettisivustot. Koulutus järjestetään Kumpulan koulukasvitarhalla, jolloin osallistujat pääsevät päivän aikana työntämään sormet multaan itsekin. 

Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimii koulukasvitarhaa hallinnoiva Lasten ja nuorten puutarhayhdistys.

Koulutuksen kohderyhmä: aineopettajat yläkoulussa ja lukiossa (mm. maantiede, biologia, kotitalous, äidinkieli, katsomusaineet, kemia…)

Koulutuspaikka: Kumpulan koulukasvitarha, Vähänkyröntie 3, Helsinki

Ilmoittautuminen avoinna täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/ruuantuotantoakoulupuutarhassaRuoka mediassa -opekoulutus

HELSINKI, ma 4.11. klo 10-16

Media välittää meille paljon ruoka-aiheisiin liittyvää tietoa. Perinteisten medioiden lisäksi ruokatietoa tuottavat järjestöt, erilaiset tutkimuslaitokset ja yksittäiset toimijat. Tietomassassa on usein ristiriitaisia aineksia. Toimittajan tulee noudattaa työssään journalistin ohjeita, mutta mainostaja ja blogisti saavat sanoa lähes mitä haluavat. Medialukutaitoa siis tarvitaan myös ruokaan ja sen vaikutuksiin liittyen. Myös opetussuunnitelmissa mainonnan, median ja kulutusvalintojen kriittinen tarkastelu on nostettu osaksi arjen taitoja, monilukutaitoa ja osallistumista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen vastuullisena kansalaisena.

Koulutuksessa käsitellään toiminnallisin menetelmin mahdollisuuksia käsitellä median ja mainonnan välittämiä ruokaan liittyviä kuvia ja tietoja. Keskeisessä roolissa työpajassa on vastamainonta ja ruoka-aiheisten vastamainosten tekeminen itse.

Opit koulutuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä ja saat käyttöösi oppimateriaaleja, joita voit suoraan hyödyntää opetuksessa.

Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimii mm. tutkimukseen perustuvia vastamainoksia tuottava Häiriköt-päämaja.

Koulutuksen kohderyhmä: aineopettajat yläkoulussa ja lukiossa (mm. maantiede, biologia, kotitalous, äidinkieli, katsomusaineet, kemia…). Huom! Koulutuksessa hyödynnetään laajasti Global Meal -hankkeen materiaaleja, joten koulutusta ei suositella jo aiemmin Global Meal -opekoulutukseen osallistuneille.

Koulutuspaikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2–4, Helsinki

Ilmoittautuminen avoinna täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/ruoka_mediassa


Ruoka eettisenä kysymyksenä -opekoulutus

HELSINKI, pe 22.11. klo 10-16

Koulutuksessa sukelletaan ruokaan liittyviin eettisiin haasteisiin ja niiden ratkaisuihin.

Ruoka ja sen tuotanto ovat merkittävä osa kulttuuriamme, identiteettiämme ja poliittisia päätöksiä. Maanviljelyn globaali haaste on tuottaa ruokaa maailman kasvavalle väestölle kannattavasti ja tehokkaasti, ottaen samalla huomioon eettiset ja ekologiset näkökohdat. Toistaiseksi maatalouden tekninen kehitys ei ole onnistunut poistamaan ruuan tuotantoketjuissa esiintyviä sosiaalisia ja eettisiä ongelmia, kuten puutteellisia työoloja ja lapsityövoiman käyttöä, eikä myöskään haasteita eläinten oikeuksien toteutumisessa.

Koulutuksessa tehdään kurkistus Viikin opetus- ja tutkimustilan navettaan ja pohditaan vierailujen mahdollisuuksia oppimisen tukena, perehdytään Follow the Thing -tutkimuksen saloihin ja toteutetaan muita lyhyempiä koulutuspäivän aihepiireihin liittyviä toiminnallisia harjoituksia.

Opit koulutuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä ja saat käyttöösi oppimateriaaleja, joita voit suoraan hyödyntää opetuksessa.

Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimivat Eläinten hyvinvointikeskus ja Eettisen kaupan puolesta ry.

Koulutuksen kohderyhmä: aineopettajat yläkoulussa ja lukiossa (mm. maantiede, biologia, kotitalous, äidinkieli, katsomusaineet, kemia…)

Koulutuspaikka: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Viikki

Ilmoittautuminen avoinna täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/ruoka_eettisena_kysymyksena


Ruoka ympäristökysymyksenä -opekoulutus

HELSINKI, 4.12. klo 10-16

Koulutuksessa opitaan ruuantuotantoon ja kulutukseen liittyvistä haasteita ja ratkaisuista. Ruoka on asumisen ja liikkumisen jälkeen merkittävin hiilijalanjälkemme kasvattaja. Ruoka ja ruuantuotanto ovat keskeisiä tekijöitä myös mm. vesistöjen rehevöitymisessä, luonnonmonimuotoisuuden vähenemisessä, kemikalisoitumisessa ja maaperän erodoitumisissa. Suurin osa ruuan ympäristövaikutuksista syntyy jo tuotantovaiheessa pellolla ja maatilalla.

Menetelmällisesti aihetta lähestytään koulutuksessa mm. tutkivan oppimisen ja pelien kautta. Opit koulutuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä ja saat käyttöösi oppimateriaaleja, joita voit suoraan hyödyntää opetuksessa.

Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimii WWF Suomi.

Koulutuksen kohderyhmä: aineopettajat yläkoulussa ja lukiossa (mm. maantiede, biologia, kotitalous, äidinkieli, katsomusaineet, kemia…)

Koulutuspaikka: WWF Suomen toimiston koulutustila, Lintulahdenkatu 10, Helsinki

Ilmoittautuminen avoinna täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/ruoka_ymparistokysymyksena

***

Täydennyskoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä