Syyspäivät 2018, Vantaa

Tervetuloa syyspäiville Tikkurilaan 17.11.2018!
Tänä vuonna syyspäivät järjestetään Tikkurilan lukiossa Vantaalla hyvien junayhteyksien päässä.

Tämän vuoden ohjelmissa painottuu pedagogiikka ja käytännönläheinen tekeminen. Mukana on myös suosittu oppimateriaalinäyttely, jossa pääsee kerralla tutustumaan uusimpiin julkaisuihin, välineisiin ja sovelluksiin.

Syyspäivien hinta on 55 euroa jäsenille ja 30 euroa alennettua jäsenmaksua maksaville jäsenille (esim. opiskelijoille). Hinta sisältää lounaan ja päiväkahvin.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Osallistumismaksu laskutetaan tapahtuman jälkeen.

Näin löydät perille

Tikkurilan lukion osoite on Valkoisenlähteentie 53.

Tikkurilan juna-asemalta on kävelymatka lukiolle. Asemalla pysähtyvät lähes kaikki pitkän matkan junat ja myös lähijunat I, P, N, K, R, T, D ja Z.

Lähelle pääsee myös bussilla: Tikkurilan lukion pysäkillä pysähtyvät linjat 562, 562N, 711, 712, 724N, 724V ja 736A. Tien toisella puolella Jokiniemen koulun pysäkillä pysähtyvät linjat 562, 562N, 712, 724N, 724V ja 736 A.

Pääkaupunkiseudulla toimiva Reittiopas on helppo tapa löytää perille. Sovellus antaa sinulle tulo-ohjeet julkisilla kulkuvälineillä. Anna osoitteeksi Valkoisenlähteentie 53 ja hae itsellesi sopivin yhteys.

Ohjelma lauantaina 17.11.2018 Tikkurilan lukiossa


8.30-9.00 Ilmoittautuminen syyspäiville ja työpajoihin

9.00-9.30 Syyspäivien avaus ja tervehdykset

9.30-10.15 Oppilas aktiivisena toimijana biologiassa ja maantiedossa Rita Keskitalo, biologian ja maantiedon opettaja, Perniön yhteiskoulu, Salo Kokemuksia ja konkreettisia esimerkkejä oppilaita aktivoivista toimintatavoista yläkoulun biologian ja maantieteen oppitunneilla.

10.15-11.00 Ilmastoahdistus ja toivo opetuksessa TT Panu Pihkala, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, kirjailija
Lapset ja nuoret ovat kasvavassa määrin huolissaan ympäristöasioista. Myös aikuisilla on erilaisia vaikeita tunteita asiaan liittyen. Monet opettajat ja kasvattajat tuskailevat sen suhteen, miten aihepiiristä voisi keskustella rakentavasti. Ympäristöahdistuksen ja toivon kysymyksiin erikoistunut tutkija Panu Pihkala tarkastelee asiaa monitieteellisen tutkimuksen valossa ja tarjoaa ympäristökasvattajien käytännön vinkkejä. Pihkalan teos Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) on ensimmäinen suomenkielinen kirja aiheesta.”

 TAUKO

11.15-12.00 Tulevaisuuslukutaito – työkaluja tulevaisuuteen Otto Tähkäpää, tulevaisuudentutkija & toiminnanjohtaja, Tulevaisuuskoulu
Maailma muuttuu nopeammin kuin kenties koskaan aiemmin. Lapset ja nuoret tulevatkin elämään maailmassa, joka on hyvin erilainen kuin se, minkä näemme nyt ympärillämme. Miten valmistamme heidät ammatteihin, joita ei ole vielä olemassa tai käyttämään teknologiaa, jota ei ole edes keksitty? Tulevaisuudessa yksilöiden onkin osattava itse ennakoida muuttuvaa toimintaympäristöä, päivitettävä joustavasti osaamistaan muuttuviin olosuhteisiin sopivaksi, ja tarvittaessa pystyttävä taas uudelleensuuntaamaan horisonttiaan. Tämän vuoksi on tärkeä löytää suunnistusvälineeksi oma sisäinen tulevaisuuskompassinsa, jota voi kutsua myös tulevaisuuslukutaidoksi. Kuten kaikkia taitoja, myös tulevaisuuslukutaitoa voi kehittää. Koulussa sitä on mahdollista tukea tulevaisuusopettamisen menetelmin. Sen ytimessä on auttaa nuoria tunnistamaan tulevaisuuteen vaikuttavia muutosvoimia, näkemään mahdollisuuksia, ymmärtämään oman roolinsa ja vastuunsa tulevaisuuden rakentamisessa sekä tarkastelemaan tulevaisuudesta käytävää keskustelua kriittisesti.

 12.00-13.30 LOUNAS, OPPIMATERIAALINÄYTTELY

13.30-14.00 Vuoden opettajan palkitseminen, kunniamerkkien myöntäminen

14.00-14.30 Koululaiset tieteentekijöinä – kansalaistiede kuulu meille kaikille. / Kari Lahti, Suomen Lajitietokeskus, LUOMUS, Helsingin yliopisto
Suomalaisten into kerätä eliölajitietoa on historiallisesti ollut korkealla tasolla. Nyt olemme siirtyneet ”digiaikaan” ja menetelmät tiedon tallentamiseksi, hallintaan ja etenkin jakamiseksi ovat mullistuneet. Edelleen kuitenkin tarvitaan niitä silmä-, korva- ja käsipareja, jotka liikkuvat luonnossa ja tarkkailevat ja kirjaavat muistiin merkittävimmät lajikohtaamisensa. Koululaisista muodostuva ”kansalaistiederesurssi” on otettu hyvään käyttöön, kun Laji.fi sivun kautta on ollut mahdollista rakentaa oma digitaalinen eliölajikokoelma, joka opettajien käsien kautta siirretään palvelemaan aivan oikeaa tiedettä.

 Lyhyet tietoiskut

14.30-14.40 Kestävä kehitys haltuun verkkokurssilla/ koulutussuunnittelija Christa Prusskij, Suomen YK-liitto
Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja mitä niistä pitäisi tietää? YK:ssa päätetyt Kestävän kehityksen tavoitteet tulivat voimaan vuonna 2016. Kestävän tulevaisuuden teemat löytyvät myös opetussuunnitelmista. Niiden tunteminen sekä niiden eteen toimiminen on yksi keskeisimpiä taitoja meille kaikille, niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Suomen YK-liiton tuottama Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi antaa hyvät lähtötiedot aiheeseen.

14.40-14.50 Uusi PaikkaOppi ja geomentoriverkosto /Virpi Hirvensalo

14.50-15.00 Kiertotalous Taloudellinen tiedotustoimisto TATin oppimateriaaleissa / Kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen

KAHVITAUKO

Työpajat

10.15-11.00: Kokemuksia biologian digitaalisesta kokeesta / Timo Saarinen, ylioppilastutkintolautakunta


14.00-15.00 Epämiellyttävä totuus NYT! - Ilmastonmuutoksen tilanne ja ratkaisut vuonna 2018 / Pinja Sipari, ympäristökasvattaja, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.
Varapresidentti Al Gore on jatkuvasti päivittänyt vuonna 2006 julkaistusta Epämiellyttävä totuus -elokuvasta tuttua kalvosarjaa ja sittemmin kouluttanut 15 000 vapaaehtoista pitämään sen pohjalta esityksiä eri puolilla maailmaa. Yksi koulutetuista vapaaehtoisista on BMOLlin ympäristökasvattaja Pinja Sipari. Työpajassa pääset näkemään ja kokemaan suomalaisen version Epämiellyttävä totuus -esityksestä, sekä luonnollisesti myös kuulemaan miksi peli ei ole vielä menetetty. Työpajan päätteeksi keskustelemme ilmastotarinoiden kertomisen mahdollisuuksista ja haasteista koulussa ja teemme pikakatsauksen yhdistyksen Ilmastotarinoita Etelästä -hankkeeseen.

14.00-15.00 Lukion tutkielmien ohjaus ja arviointi / Merike Kesler, erityisasiantuntija, Tutki-Kokeile-Kehitä-toiminnan koordinaattori, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Tutkielmien ohjaus voi olla opettajalle jouhevaa ja antoisaa tai sitten takkuileva ja uuvuttava. Miten rakentaa sellainen ohjausprosessi, mistä on opiskelijalle eniten hyötyä ja samalla ohjaajan omat resurssit riittävät? Työpajassa perehdytäänkin ohjausprosessin moninaisuuteen ja selvitetään sen kriittiset vaiheet – peilataan tuloksia omaan ohjausprosessiin ja yritetään löytää optimaalinen lopputulos. Monipuolinen arviointi on ohjausprosessin avaintekijä – pohditaan, mitä ja millaista arviointia prosessin aikana on järkevää käyttää ja miten se vaikuttaa kurssin arviointiin kokonaisuudessaan.

KAHVITAUKO

15.15-16.00 Rakenna Ekosysteemi ja tutustu monimuotoisuuteen toiminnallisesti / Elisa Mehtälä, biologian, maantieteen ja sciencen lehtori, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Ekologiassa on paljon teoreettisen tuntuisia käsitteitä, joihin saa kummasti lisää mielenkiintoa toiminnallisilla tavoilla. Työpajassa selvennetään, miten oppilaat voivat suunnitella ja rakentaa oman ekosysteeminsä. Samalla ekosysteemin toiminta ja eri eliöiden roolit tulevat selviksi. Parhaimmillaan sama ekosysteemi voi säilyä luokassa mallina monia vuosia. Työpajassa annetaan myös vinkkejä biodiversiteetin opettamiseen. Monimuotoisuuteen ja sen tasoihin voi tutustua maastossa tehtävillä pienillä tutkimuksilla ja havainnointitehtävillä.

15.30-16.15 Mitattu minä / Katja Puutio ja Jaakko Lamminpää, Lounais-Suomen LUMA-keskus
Mitattu minä on biologiaa, terveystietoa fysiikkaa ja liikuntaa yhdistelevä oppimiskokonaisuus. Kokonaisuudessa mitataan mm. keuhkojen tilavuutta, hyppykorkeutta, sykettä ja puristusvoimaa ja pohditaan näiden merkitystä esimerkiksi arkielämään. Mitattu minä -työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan laitteiden käyttöön sekä valmiiseen materiaaliin.

15.30-16.15 Lukion digitaalisten kokeiden klinikka / Simo Tolvanen ja Hannele Heino*

16.15-17.00: Ihan pihalla!-oppilaat ympäristön tutkijoina / Juhani Kettunen, ohjelmajohtaja, Suomen ympäristökeskus SYKE

 Tutustutaan opetushallituksen kärkihankkeeseen, jossa tutkitaan luontoa teknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäen. Hankkeen kotisivut: https://www.ihan-pihalla.com/

16.15-17.00 Metsästä mikroskoopille! / Katja Puutio, Lounais-Suomen LUMA-keskus
Metsästä mikroskoopille! -oppimiskokonaisuus kannustaa maasto-opetukseen ja tarjoaa uudenlaisia tapoja sen toteuttamiseksi. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luontoa omin aistein ja kannettavien mikroskooppien avulla. Työpajassa tutustutaan kannettavien mikroskooppien käyttöön sekä valmiiseen materiaaliin. http://luma.utu.fi/mikroskoopille/

 16.15-17.00 Lukion digitaalisten kokeiden klinikka / Simo Tolvanen ja Hannele Heino*

 * Järjestetään kysynnän mukaan.

Noin kello 17.15 aloitetaan biologian ja maantieteen opettajien liiton vuosikokous. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä