Syyspäivät 2022, Helsinki

Tervetuloa BMOL:n syyspäiville Alppilan lukiolle!

Biologian ja maantieteen opettajien liiton syyspäivät järjestetään lauantaina 19.11.2022 Alppilan lukiolla Helsingissä (osoite: Viipurinkatu 21).

Tänä vuonna ohjelman kokoavana teemana on tulevaisuus. Asiantuntijaluennot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa ja pohdintaa; työpajoissa luvassa ideoita ja työkaluja sekä opetukseen että arviointiin! Oppimateriaalinäyttelyssä voit tutustua uusimpiin opetusmateriaaleihin ja -välineistöön sekä kansalaistorilla järjestötoimijoiden tarjontaan.

Osaan tapahtumasta voi osallistua myös etäyhteydellä: striimaamme luento-osuudet ja etäosallistujille on tarjolla Kasvioista kansalaistiedettä, eliökokoelmista ekosysteemitutkimusta! -työpaja.

Lämpimästi tervetuloa hakemaan uusia ideoita ja inspiraatiota työhösi sekä tapaamaan kollegoja ympäri Suomen! Osallistumismaksut ja ilmoittautumisohjeet löydät ohjelman alta.

Tapahtuma on tarkoitettu BMOL:n jäsenille sekä biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajaksi opiskeleville. Lisätietoa jäsenyydestä sekä liittymisohjeet löydät täältä.

Haluatko tulla tapahtumaan näytteilleasettajaksi? Siitä lisätietoa täällä.


OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tervetuloa. BMOL ry:n puheenjohtaja Ritu Savolainen ja Tarja Tolvanen, biologian ja maantieteen lehtori, Alppilan lukio.

9.10 Terveiset Opetushallituksesta. Opetusneuvos Kirsi Valta-Hulkkonen.

9.30 Kohti kestävää toivoa. Professori Hannu Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät niin nopeasti, että tilanne alkaa näyttää toivottomalta. Opettajina ja kasvattajina meillä ei ole kuitenkaan varaa epätoivoon. Mutta mitä on kestävä toivo, mikä taas turhaa toiveikkuutta ja itsepetosta? Kestävän toivon perustaksi tarvitsemme monenlaista tutkimusta ja systeemistä ajattelua, mutta myös parempien tulevaisuuksien kuvittelukykyä. Esitelmä perustuu tutkimustyölle, jota tehdään Euroopan Komission Green Deal-ohjelman ja Suomen Akatemian rahoituksellla.

10.15 Tauko

10.30 Miten käsityksemme lajeista on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja mitä merkitystä sillä on muuttuvassa maailmassamme. Akatemiatutkija, evoluutiobiologi Jonna Kulmuni, Helsingin yliopisto

Evoluutiotutkimus on viimeisten vuosien aikana hyödyntänyt yhä enemmän geneettisiä menetelmiä. Perimä kantaa merkkejä populaatioiden historiasta vuosimiljoonien takaa ja antaa mahdollisuuden kurkistaa lajien menneisyyteen. Evoluutiogenomiikka on paljastanut, että useat lajit eivät ole suljettuja geenipooleja, vaan lajien välillä tapahtuu risteytymistä ja geenivirtaa. Mikä merkitys risteytymisellä on ollut lajien historiassa? Onko risteytyminen haitallista tulevaisuudessa vai voisiko se auttaa lajejamme sopeutumaan ihmisen muokkaamaan ympäristöön? 

11.15 Miten luotsataan maatalous 2050-luvulle? Tuomas Mattila, maanviljelijä, erikoistutkija SYKE, agroekologian dosentti HY

Maataloudessa on edessään huomattava määrä haasteita ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen ja luontokadon myötä. Miten maatalous voi sopeutua tähän ja samanaikaisesti ratkaista näitä ongelmia.

12.00 Lounas ja kahvi sekä oppimateriaalinäyttely

 Piiritapaaminen klo 12-12.30

13.30 Globaalikansalainen -opintokokonaisuus Alppilan lukiossa. Kaisa Luodekari, biologian ja maantieteen lehtori.

13.45 Juhlahetki

-Vuoden opettaja -tunnustuspalkinto
-BMOL ry:n ansiomerkit ja hallituksen tervehdys
-Kansainvälisten biologian ja maantieteen tiedeolympialaisten mitalit ja kunniakirjat Suomen joukkueille

14.15 Tauko

14.30 Työpajat 1 (rinnakkaiset, a 1 h)

Paja 1: Intoa ja ideoita kestävän kehityksen opetukseen

BMOL julkaisi tänä syksynä upeat tehtäväpaketit neljästä tärkeästä kestävän kehityksen aiheesta: maailmankaupasta, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Käytännönläheisessä työpajassa tutustut tehtäväpaketteihin ohjatusti. Saat hyviä opetusvideoita ja kymmeniä valmiita tehtäviä materiaaleineen maantieteen ja terveystiedon oppitunneille, sekä monialaiseen opetukseen. Työpaja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille ja sen vetää BMOL:in ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari.

Paja 2: Merkitykselliset ajattelutaidot maantieteessä

Työpajassa tutustutaan merkityksellisiin ajattelutaitoihin maantieteessä. Pääset kuulemaan, millaisia ajattelutaitoja korostetaan ylioppilaskokeiden koekysymyksissä sekä lukion opetussuunnitelman osaamistavoitteissa. Työpajan aikana pääset myös itse arvioimaan koekysymyksien vaatimia ajattelutaitoja ja/tai luomaan erilaisia ajattelutaitoja vaativia kysymyksiä joko peruskouluun tai lukioon. Työpaja soveltuukin sekä peruskoulun että lukion opettajille. / FT Eerika Virranmäki, maantieteen ja biologian lehtori, opettajankouluttaja, Oulun normaalikoulu.

Paja 3: Nenät töissä nyt ja tulevaisuudessa

Työpajassa tutustutaan koiran ja ihmisen hajuaistien eroihin sekä hajuerottelukoirien kouluttamiseen ja käyttöön. Pääset kokeilemaan hajuntunnistusrataa ja seuraamaan koirien työskentelyä. Paja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille. Työapajan vetää tj. Susanna Paavilainen Nose Academy Oy:stä, pajassa mukana hajukoira Kössi ja tuleva hajukoira Masa.

Paja 4: Arviointimatriisit päättöarvioinnin tukena.

Miten arvioida oppilaan taitoja ja työskentelyä opetussuunnitelman tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti? Työpajassa tutustutaan päättöarvioinnin kriteerien mukaisten arviointimatriisien hyödyntämiseen oppimistehtävien arvioinnissa. Työpajassa muokataan kollegoiden kanssa arviointimatriiseja sekä biologiaan että maantietoon. Muokatut materiaalit jaetaan työpajaan osallistuvien kesken. Ota oma läppäri mukaan! Työpajan ohjaavat FT Kirsi Valta-Hulkkonen, oppiainesasiantuntija, Opetushallitus, FT Eerika Virranmäki, maantieteen ja biologian lehtori, opettajankouluttaja, Oulun normaalikoulu ja FT Anne Pellikka, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto.

Virtuaalipaja etäosallistujille: Kasvioista kansalaistiedettä, eliökokoelmista ekosysteemitutkimusta!

iNaturalist-sovellus ja sen opetuskäyttö esittelyssä. Voiko tekoäly ja maailmanlaajuinen harrastajayhteisö toimia määritysapuna oppilaille? Pajassa perehdytetään sovelluksen saloihin ja kouluprojektien perustamiseen. Saat mukaasi myös oppilasohjeet sovelluksen käytöstä sekä hyvän havainnon tekemisestä. Työpajassa kuulet lisäksi kansalaishavaintojen merkityksestä ympäristöseurannassa, käytännön kokemuksista suoraan luokkahuoneesta ja omakohtaisista havainnoista systeemisen ajattelun sytykkeenä. Paja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille. Työpajan ohjaavat suunnittelija Maija Ihantola Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta sekä biologian ja maantieteen opettaja Roope Lindevall Lahden yhteiskoulusta. Työpaja järjestetään osana Kasviosta kansalaistiedettä -hanketta, jota rahoittaa Ympäristöministeriö.

15.30 Kahvi ja tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn

16.00 Työpajat 2 (rinnakkaiset, a 1 h)

Paja 1: Peruslaborointeja peruskouluun ja torakan preparointi

Yksinkertaisia solulaborointeja ja torakan preparointi. Tehdään muutamia erilaisia solulaborointeja esim. lehden alapinnan ilmarakojen tutkiminen, osmoosi kasvisolussa. Tutkitaan torakan anatomiaa preparoimalla. Osallistujilla on mahdollisuus vaihtaa ideoita ja kokemuksia laboroinneista. Paja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille. Työpajan toteuttavat Alppilan lukion biologian ja maantieteen lehtorit Kaisa Luodekari ja Tarja Tolvanen.

Paja 2: Kasvioista kansalaistiedettä, eliökokoelmista ekosysteemitutkimusta!

iNaturalist-sovellus ja sen opetuskäyttö esittelyssä. Voiko tekoäly ja maailmanlaajuinen harrastajayhteisö toimia määritysapuna oppilaille? Pajassa perehdytetään sovelluksen saloihin ja kouluprojektien perustamiseen. Saat mukaasi myös oppilasohjeet sovelluksen käytöstä sekä hyvän havainnon tekemisestä. Työpajassa kuulet lisäksi kansalaishavaintojen merkityksestä ympäristöseurannassa, käytännön kokemuksista suoraan luokkahuoneesta ja omakohtaisista havainnoista systeemisen ajattelun sytykkeenä. Paja sopii sekä yläkoulun että lukion opettajille. Työpajan ohjaavat suunnittelija Maija Ihantola Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta sekä biologian ja maantieteen opettaja Roope Lindevall Lahden yhteiskoulusta. Paja järjestetään osana Kasviosta kansalaistiedettä -hanketta, jota rahoittaa Ympäristöministeriö.

Paja 3: Maankäytön muutoksien ja veden käytön tutkimus Taitavuorilla Keniassa ArcGis-ohjelmaa apuna käyttäen

Geopisteen järjestämän työpajan teemana ovat maankäytön muutokset ja vesipula Taitavuorilla Keniassa. Harjoituksessa käytetään ArcGis Online -paikkatietopalvelua ja Flingaa selaimen kautta. Harjoituksen aikana lähdetään etsimään syitä siihen, miksi vesi on vähentynyt Kenian Taitavuorilla, millaiset vaikutukset tällä on paikallisten ihmisten jokapäiväiseen elämään, eläimiin sekä koko ekosysteemiin. Harjoituksessa pääset itse käyttämään selainpohjaista paikkatieto-ohjelmaa, jonka avulla tulkitaan aineistoa, tehdään kvantitatiivinen analyysi ja pohditaan aihetta kaukokartoitusdatan avulla. Paja sopii hyvin lukioon ja Geopisteen tiedeluokan kautta voit pyytää harjoituksen myös omalle oppitunnillesi. Pajan toteuttavat Maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopisteen opettajat.

Paja 4: Arviointimatriisit päättöarvioinnin tukena -työpaja jatkuu.


17.15 Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n sääntömääräinen vuosikokous


OSALLISTUMISMAKSUT


1. Lähiosallistuminen paikan päällä Alppilassa

  • varsinaiset jäsenet 60 €
  • eläkeläiset, työttömät sekä muun tilapäisen syyn vuoksi työelämän ulkopuolella olevat 30 €

Osallistumismaksu sisältä aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

2. Etäosallistuminen (luennot, muu yhteinen ohjelma ja virtuaalipaja verkossa)
  • varsinaiset jäsenet 30 €
  • eläkeläiset, työttömät sekä muun tilapäisen syyn vuoksi työelämän ulkopuolella olevat 15 €
3. Biologian, maantieteen ja terveystiedon päätoimiset opettajaopiskelijat voivat osallistua maksutta sekä paikan päällä että etänä.

 

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistujien ilmoittautuminen on päättynyt.

Tilojen esteettömyydestä löydät tietoa täältä.

Huomioitavaksi: tilaisuudessa on mukana kaksi hajuerottelukoiraa.

 

Lisätietoja tarvittaessa BMOL:n toimistolta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä