Syyspäivät 2020, verkkotapahtuma

Syyspäivät 2020

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n syyspäivät järjestettiin lauantaina 14.11.2020 verkkotapahtumana.


OHJELMA

8.30 Etäyhteyksien tarkistusta

9.00 - 9.10 Tervetuloa / BMOL ry:n puheenjohtaja Minttu Kalmi

9.10 - 9.25 Terveiset Opetushallituksesta / opetusneuvos Hanna Pohjonen

9.30 - 10.15 Metsät ja puunkäyttö ilmastonmuutoksen hillinnässä / Ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus SYKE

Metsät varastoivat ja sitovat huomattavan määrän hiiltä. Lisäksi metsät tuottavat uusiutuvaa raaka-ainetta yhteiskunnan eri tarpeisiin. Oleellinen kysymys on, miten metsiä pitäisi käyttää ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pitäisikö niitä käyttää enemmän hiilen sitomiseen ja varastoimiseen vai enemmän puuntuotantoon ja uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamiseen. Yksinkertaista vastausta kysymykseen ei ole ja se riippuu monesta eri asiasta.

10.20 - 11.05 Tulevaisuuden älykäs biotalous / Tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkis, Fotoni Film

Kestävän biotalouden haaste on tuottaa älykkäämmin parempia ratkaisuja, eli ei pelkästään korvata fossilisia raaka-aineita vaan tuottaa selvästi parempaa niukemmalla materiaalimäärällä. Kvanttihyppy puuaineksen nanomaailmaan avaa täysin uusia käyttökohteita tälle luonnon omalle ihmeaineelle. Ylläty tulevaisuuden biomateriaaleista!

11.10 - 11.25 Tauko, oppimateriaaliesittelyjä

11.30 - 12.15 Metsäluonnon monimuotoisuus ja sen uhat Suomessa ja maailmalla / Tutkija ja luonnonsuojelubiologian lehtori Panu Halme, Jyväskylän yliopisto

Metsät ovat elonkirjon suojelun kannalta ratkaisevassa roolissa sekä meillä Suomessa, että kansainvälisesti. Metsiin kuitenkin kohdistuu valtavan kovia maankäyttöpaineita ja luonnonmetsää hävitetään joka puolella. Kerron muutamia esimerkkejä metsäluonnon tilasta meillä ja maailmalla ja pohdin lopuksi sitä, mitä itse kertoisin aiheesta nuorille. 

12.15 - 13.15 Lounastauko

Lounaan yhteydessä klo 12.45 - 13.15 rinnakkain
sessio 1: Oppimateriaaliesittelyt
sessio 2: Piiritapaaminen

13.20 - 13.40 Ansiomerkit ja BMOL ry:n hallituksen tervehdys

13.45 - 14.00 Vuoden opettaja

14.00 - 14.10 Tauko

14.10 - 14.55 Ensimmäiset työpajat (rinnakkaiset, a 45 min)

  1. Luonto lautasella – ruuantuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Kestämätön ruuantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen. Suomalaisen ruuankulutuksen vaikutukset näkyvät muualla. Peräti 93 % vaikutuksista tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli sillä mitä syömme, on suora yhteys esimerkiksi Etelä-Amerikan sademetsiin. Työpajassa paneudutaan ruuantuotannon ympäristövaikutuksiin monesta eri näkökulmasta. Työpajassa on sekä luentoa, toiminnallisia osuuksia että lyhyitä ryhmäkeskusteluita. / Sanna Vuori, ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija, WWF Suomi.

  2. Metsästyksen henkinen merkitys ja vaikutus nuoriin. Pajassa keskustellaan metsästyksestä ja aiheen käsittelystä nuorten kanssa. Metsästyksen tarjoamat kokemukset voimakkaasta yhteyden tunteesta muihin ihmisiin, kiinnostuksen herääminen luontoon, rauhoittumisen arvo, taitojen kasvu ja kyvykkyyden kokemus sekä rehellisyys ruokailun suhteen. Havaintoja siitä, minkälainen vaikutus näillä teemoilla on erityisesti nuoriin ja miten aiheesta keskustelu on mahdollisuus konkreettiseen eettiseen pohdintaan sekä erilaisten ihmisten väliseen ymmärrykseen. Miten voisin käyttää näitä pohdintoja opetuksessa? / Kirjailija Aleksi Lumme

  3. Päättöarvioinnin uudet kriteerit. Työpajassa esitellään lyhyesti päättöarvioinnin kriteerityön eteneminen sekä biologian ja maantiedon päättöarvioinnin kriteeriluonnokset. Keskustelemme ryhmissä kriteerikirjauksista sekä niiden vaikutuksesta opetukseen ja arviointiin. Työpajassa kerätään myös täydennyskoulutus- ja tukimateriaalitoiveita arviointityön tueksi. / Opetusneuvos Hanna Pohjonen, Opetushallitus

15.00 - 15.45 Toiset työpajat (rinnakkaiset, a 45 min)

  1. Ilmasto lämpenee, elinympäristöt muuttuvat – pysyvätkö linnut muutoksessa mukana? Työpajassa luodaan katsaus ilmaston lämpenemisen vaikutuksista linnustoon. Ovatko ennustetut vaikutukset samanlaisia muutto- ja paikkalinnuilla? Onko muutoksia jo nähtävissä? Minkälaisia pieniä tai suuria tekoja tarvitaan, jotta lintukannat pysyvät muutoksessa mukana ja elinvoimaisina? / Suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi

  2. Biologian idealaari. Työpajassa esitellään erilaisia uusia opetukseen myös etäopetukseen tarkoitettuja soveltavia video- ja nettimateriaaleja sekä ajatuksia kenttäopetuksesta. / Biologian ja maantieteen lehtori Maija Flinkman, Otaniemen lukio, luonnontieteiden kehittämistehtävä

  3. Toivoa ja toimintaa -työpaja. Saat pajassa esittelykierroksen toivoajatoimintaa.fi -sivuston monipuolisiin materiaaleihin. Opit myös kestävän kehityksen tunteista, kuten ilmastoahdistuksesta ja siitä, miten aihetta voi käsitellä opetuksessa. Lisäksi pääset kokeilemaan kestävän kehityksen kysymysten käsittelyssä hyväksi todettua harjoitusta. Paja sopii sinulle, jos et pääse syksyn muihin Toivoa ja toimintaa -koulutuksiin. / Pinja Sipari Ympäristökasvatuksen asiantuntija ja Toivoa ja toimintaa -hankekoordinaattori, BMOL ry 


16.00 Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Ohjelma pdf-tiedostona: Syyspäivät_ohjelma_valmis.pdf

Oppimateriaalinäyttely, BMOL:n syyspäivät 2020

BirdLife

Lintutietoa keltanokille!

Ota käyttöön laadukkaat ja maksuttomat materiaalimme. Lintuvisassa opetellaan tunnistamaan lintuja ja pidetään lopuksi luokan oma tunnistuskilpailu. Pihabongauksessa tutustutaan talvilintuihin, tehdään havaintoja ja lähetetään ne mukaan kansalaistutkimukseen. Tutustu!

Tutustu BirdLifen toimintaan (ppt-esitys):BirdLifeSuomi-BMOL-2020.pptx
Tutustu BirdLifen toimintaan (video):Edita

Edita – Laaja-alainen oppimisen kumppani

Edita kustantaa laadukkaita painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja yläkouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin. Varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja opetustoimen hallintoon suunnatut opetus- ja kasvatusalan koulutuksemme keskittyvät pedagogiikkaan ja johtamiseen. 

Editan sivut: edita.fi/oppiminen

Tutustu Editan materiaaleihin (video):

 

e-Oppi

Symbioosi ja Tellus - e-Opin LOPS2021:n mukaiset oppimateriaalit

Tutustu e-Opin materiaaleihin (video):

 

Heureka

SuperPUU-näyttely

Heurekan SuperPUU-näyttely esittelee puun ylivertaisia ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia. Näyttely kertoo myös metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Se on moniaistinen, henkilökohtainen ja vaikuttava kokemus puumateriaalin hienoudesta!

Tutustu näyttelyyn Youtube-videolla:

 

IS-VET Oy

IS-VET – opetusvälineiden ja erikoiskalusteiden asiantuntija

IS-VET on suomalainen luonnontieteiden opetusvälineisiin ja erikoiskalusteisiin erikoistunut yritys.
IS-VET erikoisluokkien kalusteet ja välineet takaavat laadukkaat puitteet opetukselle ja oppimiselle.

Lisätietoja tuotteistamme osoitteessa: www.isvet.fi

Tutustu IS-VET:in materiaaleihin (ppt-esitys): ISVET esitys bmol.pptx
Tutustu IS-VET:in materiaaleihin (video):


LUMA-keskus Suomi

LUMA-keskus Suomi tukee luonnontieteiden, matematiikan, tietojenkäsittelyn ja teknologian opiskelua ja opetusta sekä lisää kiinnostusta ja harrastuneisuutta näissä aiheissa.

Tutustu LUMA-keskuksen toimintaan (ppt-esitys): LUMA_esittely_BMOL.pptx
Tutustu LUMA-keskuksen toimintaan (video):

 

Otava

Tutustu Otavan lukion LOPS21-uutuuksiin ja yläkoulun suosikkisarjoihin!

Tutustu Otavan materiaaleihin (video):

 

Sanoma Pro

Tutustu Sanoma Pron LOPS 2021 uutuuksiin ja uudistuksiin

Bios, Geos ja Terve uudistuvat, biologiaan ilmestyy uusi sarja Iiris. Katsomalla videon pääset tutustumaan uusien sarjojemme digikirjoihin, joiden monipuoliset ominaisuudet tekevät niistä toimivan ratkaisun sekä opiskelijalle että opettajalle.

Tutustu Sanoma Pron materiaaleihin (video):

 

Suomen Metsäyhdistys

Ilmoita yläkoululaisesi Metsävisaan! Tutustu uuteen Puu & hiili / Träd & kol -opetusvideoon ja Havina-verkko-oppimateriaaliin! Lähde ensi kesänä Havina-hengessä Aikamatkalle, opettajakurssille. För svenskspråkiga skolor: Beställ en skogsfackman till din skola! Det kostar ingenting!

Tutustu Suomen Metsäyhdistyksen toimintaan (video):Studeo

Ensimmäiset lukion biologian LOPS 2021 -oppimateriaalit on julkaistu! Voit tutustua oppimateriaaleihin osoitteessa www.studeo.fi.Studeon alusta uudistuu! Voit jatkossa yhdistää oppimateriaaleja haluamallasi tavalla opintokokonaisuuksiksi. Sisällysluetteloa voi muokata vapaasti. Myös opiskelijoiden suorituksia on helppo seurata.

Tutustu Studeon materiaaleihin (video):Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto (LYKKY) on verkostoitumisen osaaja ja parviälyn hyödyntäjä. LYKKY koordinoi luonto- ja ympäristökoulutoimijoiden LYKE-verkostoa. LYKKY ylläpitää myös MAPPA.fi-palvelua, joka sisältää luonto- ja ympäristökasvatuksen materiaaleja sekä tulevaisuudessa myös palveluita, tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi LYKKY koordinoi ULOS-UT-OUT-suurtapahtumaa.

Tutustu LYKKY:n toimintaan (video):Tilastokeskus

Hyödynnä Tilastokeskuksen kilpailuja tilasto-opetuksessa. Kilpailujen sisältämät tehtävät opettavat monipuolisesti tilastojen tehokasta hakua, käyttöä ja tulkintaa.

Tutustu Tilastojulistekilpailuun Youtube-videolla:

 

WWF

WWF:n kouluvierailut jatkuvat! Luonto lautasella -oppitunnilla paneudutaan ruuantuotannon ympäristövaikutuksiin ja tarjotaan nuorille konkreettisia keinoja vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Maksuttomat 60-75 minuutin oppitunnit sopivat niin yläkouluille kuin lukioihinkin. Lue lisää Luonto lautasella -kouluvierailusta WWF:n sivuilta.


Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

Uusi oppimateriaali luonnon monimuotoisuudesta

Vihreän lippu -ohjelman uusi, kaikille avoin materiaali tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja toimintavinkkejä, jotka auttavat johdattamaan lapset ja nuoret innostavalle tutkimusmatkalle luonnonkirjoon. Materiaali julkaistaan joulukuussa osoitteessa vihrealippu.fi/luonnonkirjo.

Tutustu FEE Suomen toimintaan (video):

 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Tutustu BMOL:in uusimpiin materiaaleihin ja koulutuksiin (video):

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä