Maaliskuu 2023

Edunvalvontaa

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö ovat keskeinen osa BMOL:n toimintaa ja siksi olen ollut mukana vaikuttamistyössä toimiessani BMOL:n hallituksen jäsenenä. Syksystä alkaen olemme olleet yhteydessä eri puolueisiin ja käyneet heidän kanssaan keskusteluja. Pyrkimyksenämme on ollut nostaa esiin maantieteen, biologian sekä terveystiedon opetuksen merkityksellisyyttä ja keskeisiä ongelmakohtia sekä kertoa siitä, millaisia haasteita kohtaamme koulun arjessa. Näillä keskusteluilla olemme pyrkineet vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan ja sitä kautta lopulta siihen, että saisimme asioita muuttumaan työssämme parempaan suuntaan.

Itse korostin kansanedustajien kanssa käydyissä keskusteluissa pienen ryhmäkoon merkitystä oppiaineidemme opetuksessa. Ristiriita on opettajalla suuri, sillä opetussuunnitelmat painottavat tutkivaa oppimista ja monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä koulussa ja koulun ulkopuolella. Lisäksi oppilaita tulisi ohjata omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä. Ja toisaalta maasto- ja laboratoriotyöskentelyn tulee olla turvallista. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on suuressa ryhmässä vaikeaa ja jopa mahdotonta.

Toimme myös esiin huolen siitä, että välillä julkisissa keskusteluissa ja lehtien yleisönosastoilla on esitetty esim. hyvinvointi- ja tunnetaitojen sekä ilmastokasvatuksen opetuksen tuomista kouluihin jopa omana oppiaineena. Toimme keskusteluissa esiin sen, että näiden asioiden käsittelyä on jo sisällytetty terveystiedon sekä maantiedon opetukseen, eikä uusille tämän kaltaisille oppiaineille ole sen vuoksi perusteita.

Kerroimme käydyissä keskusteluissa myös Kestävä Koulu- hankkeesta, jonka tarkoituksena on varmistaa kestävyyskasvatuksen riittävä määrä ja laajuus kouluissa. Korostimme sitä, että biologia ja maantiede ovat keskeisiä oppiaineita kestävän tulevaisuuden tietojen ja taitojen oppimisessa.

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö ovat hitaita prosesseja. Se voi olla myös turhauttavaa ja tulokset voivat olla pieniä tai ne voivat jäädä pahimmillaan kokonaan saavuttamatta.

Kaikki se, minkä BMOL:n jäsenille näyttäytyy jo saavutettuna etuna, on yleensä vaatinut paljon näkymätöntä taustatyötä ja ponnistelua. On pitänyt viettää paljon aikaa tapaamisissa, selvittää asioiden taustoja ja miettiä hyviä perusteluja. Varmaa on kuitenkin se, että ilman edunvalvontaa ja näiden asioiden jatkuvaa ja väsymätöntä esille tuomista emme saavuta mitään parannusta toivomiimme asioihin.

Liiton hallitus on toiminut aktiivisesti, mutta meidän muutaman ihmisen vapaaehtoisena tekemä talkootyö ei vie vielä kovin pitkälle. Lopulta olemme vain niin vahvoja yhteiskunnallisia vaikuttajia kuin kaikki jäsenemme yhdessä haluavat olla. Sen vuoksi on hyvä tuoda näitä näkökulmia esiin omassa lähivaikutuspiirissään. Apua omaan vaikuttamistyöhön löytyy BMOL:n jäsensivuilta, kohdasta Edunvalvontamateriaalia jäsenille.

Vaikuttavaa kevättä toivottaen,
Virpi Maunuvaara

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä