Hallitus

Liiton hallitus

Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL ry) toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä varajäsenineen. Liiton syyskokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi ja hallituksen varsinaiset jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaisten jäsenten varajäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen varsinaista jäsentä. Erovuoroinen jäsen tai varajäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksen sihteerinä.

Hallituksen kokoonpano löytyy yhteystiedoista.