Paikallinen tarkennus

Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä
Perusopetus tarjoaa oppilaalle keinot ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti, jotta hän voi ymmärtää ja ottaa kantaa globaalissa yhteiskunnassa tapahtuviin ilmiöihin sekä toimimaan ymmärtävässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaan hyvinvointia tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan itseen. Perusopetus kasvattaa toisten kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen, pitkäjänteiseen itsensä kehittämiseen, tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn.

Perusopetuksen kulttuuritehtävä
Perusopetuksessa oppilas tutustuu omaan kulttuuriympäristöönsä sekä keskipohjalaisiin juuriinsa. Lisäksi hän tutustuu muihin kulttuureihin ja kieliin. Hän ymmärtää, että maailmassa on muitakin tapoja kommunikoida kuin oma äidinkieli. Perusopetus antaa aineksia monikielisen identiteetin muodostumiselle ja valmiuksia kommunikoida vieraalla kielellä. Oppilaalla herää kiinnostus ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Opetus antaa valmiuksia osallistua ja vaikuttaa kansainvälistyvässä maailmassa.
Opetus antaa välineitä oman maailmankuvan ja elämänkatsomuksen muodostamiseen, sekä kriittiselle ajattelulle ja suhteellisuuden tajulle.

Perusopetus ja muutoksen kohtaaminen
Perusopetus antaa oppilaalle riittävät taidot ymmärtää ympäristön, luonnon, teknologian ja yhteiskunnan lainalaisuuksia. Hän tutustuu näihin ilmiöihin liittyviin käsitteisiin. Oppilas oppii havainnoimaan ja ymmärtämään oman toimintansa ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sekä ottamaan vastuuta kestävästä kehityksestä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä