3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Paikallinen tarkennus

Laaja-alaisen osaamisen opetusta ohjaa koulun toimintakulttuuri ja erityisesti siinä luku 4.4. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13-15 vuosiluokittain. Sen lisäksi oppiainekohtaisissa tavoitteissa on huomioitu laaja-alainen osaaminen. Myös perusopetuksen ICT-strategia antaa suuntaviivoja laaja-alaisen osaamiseen.

Laaja-alaisen osaaminen kehittyminen
Pääsääntöisesti laaja-alainen osaaminen kehittyy eri oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita opiskelemalla. Opettajilla on vapaus toteuttaa laaja-alaisia (monialaisia) oppimiskokonaisuuksia työjärjestyksen puitteissa yksin tai yhteistyössä koulun tai ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Lisäksi Vetelin perusopetuksessa toteutetaan vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana. Kukin koulu määrittelee kokonaisuuden tavoitteet, sisällön, laajuuden ja arvioinnin lukuvuosisuunnitelmassaan. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa hyödynnetään oppilaskuntaa, oppilaiden koteja sekä koulun ulkopuolisia yhteistyötahoja. Monialaiset oppimiskokonaisuudet pyrkivät ylittämään oppiaine- ja luokkarajoja sekä hyödyntämään monenlaisia oppimisympäristöjä. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa on huomioitava erityisesti tavoitteet, joiden asettamisessa on hyvä kuulla oppilaita. Keskeisinä tavoitteina monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa voidaan pitää oppimaan oppimisen taitojen sekä oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä.

Laaja-alaisen osaamisen arviointi
Pääsääntöisesti laaja-alaista osaamista arvioidaan oppiaineiden arvioinnin yhteydessä. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi toteutetaan kulloisenkin oppimiskokonaisuuden suunnitelman mukaan painottaen työskentely- ja yhteistyötaitoja sekä itse- ja vertaisarviointia. Arviointi perustuu oppimiskokonaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin.

Mitä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen vaatii kouluyhteisöltä?
- pedagoginen johtaminen
- pitkäjänteinen koulutuksen kehittäminen
- yhtenäinen toimintakulttuuri
- joustavuus työjärjestyksissä, kuljetuksissa, ruokailuissa
- rakentava yhteistyö (avoimuus, kommunikaatio, arvostus)
- teknologia ajan tasalla
- tilaresurssit (ryhmätyötilat)
- kuljetusresurssit
- opettajien lisäkoulutus
- riittävä tuki tuen tarvitsijoille

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien yhteistyötahoja
Vetelin kunta järjesti 7.9.2015 OPS-illan koulun sidosryhmille. Sidosryhmäiltaan osallistuneista järjestöistä löytyy luettelo alla olevasta linkistä. Ainakin näihin järjestöihin voidaan ottaa yhteyttä oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sidosryhmäillan osallistujat ja ideat.

Koulun yhteistyötahoja

Jos haluat oman yhdistyksesi tai järjestösi tähän listaan, ota yhteyttä Vetelin keskuskoululle.

Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta
Jyta
Perhonjokilaakso-lehti
Vetelin Apteekki
Perhonjokilaakson Ratsastajat ry
Vetelin Kunta
Vetelin ev.lut. seurakunta
Vetelin Martat ry
Vetelin kirjasto
Viivi-hanke
Veteli Pesis
Vetelin Koskenkävijät ry
Vetelin Suunnistajat
Vetelin kunta / päivähoito
Vetelin Yleisurheilijat
Vetelin Käsityönystävät
Vetelin Yrittäjät ry
Vetelin MLL yhdistys
Vetelin Ruiskumestarit Ry

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä