Musiikin tehtävä

Musiikilliset taidot, yhteistyö ja monipuolisuus

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.


Paikallisesti musiikinopetuksessa voi hyödyntää paikallista musiikkikulttuuria. Opetuksessa voidaan tutustua paikallisten henkilöiden ja ryhmien toimintaan sekä toteuttaa kouluvierailuja. Paikallisten toimijoiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä musiikkikasvatuksen edistämiseksi ja moninaisten musiikkikokemusten luomiseksi.