Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta/oppilaskunnan hallitus

Koulussamme järjestetään oppilaskuntatoimintaa. Koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jota johtaa sen yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa oppilaita koskeviin kysymyksiin. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä. Koulujen oppilaskunnat voivat kehittää oma-aloitteisesti osallistumisen ja vaikuttamisen malleja kouluyhteisössä perinteistä oppilaskunnan hallitustoimintaa laajemmin.

Hallitus kokoontuu aina tarpeen vaatiessa. Hallituksen jäsenet informoivat kaikkia oppilaita kokouksissa käsitellyistä asioista. Oppilaskunnan hallitus ei yksin päätä asioista, vaan niistä tehdään esitys opettajakunnalle, rehtorille tai koulun johtokunnalle. Oppilaskunnan hallituksesta ja sen toiminnasta voi kysyä lisää hallituksen jäseniltä. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Hallitus valitaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on kannustaa oppilaita yhteistyöhön yli luokka-rajojen. Päämääränä on tehdä koulusta viihtyisä paikka – meidän koulu. Oppilaskunta järjestää koulun kasvatustavoitteita tukevaa toimintaa, joka kehittää yhteistyötaitoja sekä taitoja ottaa vastuuta yhteisistä työympäristöistä.