Oppilashuolto

Oppilashuolto

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koululla toimii moniammatillinen työryhmä. Se kokoontuu rehtorin johdolla. Lisäksi ryhmään kuuluvat koulukuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa luokanopettaja/luokanvalvoja tai edustaja kunnan sosiaali- tai vapaa-aikatoimesta. Lisäksi ryhmässä voi olla tarvittaessa joku muu koulun työntekijä tai muu asiantuntija. Suppeampimuotoisena oppilashuoltoryhmänä toimii opettajan johdolla toimiva ryhmä, joka toimii siinä kokoonpanossa, mikä kussakin tapauksessa on tarkoituksenmukaista, esimerkiksi opettaja, oppilas, huoltaja ja/tai joku muu koulun tukiverkon työntekijä.

Koulukuraattorina toimii Marja Cederberg. Hän on tavattavissa koululla (asuntolasiipi 2. kerros) pääsääntöisesti joka toinen maanantai. Kuraattorin tavoittaa puhelimitse numerosta 044 511 8230.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä