Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

 
Kouluterveydenhuolto on osa kuntien perusterveydenhuollon palvelua ja ennaltaehkäisevää
terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden
terveyden edistäminen sekä terveen kasvun tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja
koulun henkilöstön kanssa. Oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa toteutetaan
terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla, joissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan
terveydentilaa ja pyritään löytämään terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Siikalatvan kunnassa
sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2017 alkaen tuottanut Mehiläinen terveyspalvelut Oy.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaan pääsääntöisesti jokaisella vuosiluokalla. Tarkastusten sisältö
vaihtelee vuosittain ja voi sisältää myös tarvittaessa katsottavia asioita esim. hemoglobiini. Kuntien
velvollisuutena on ollut viimeistään vuoden 2011 alusta järjestää valtioneuvoston asetuksen
mukaisestiperuskoulun aikana oppilaalle kolme laajaa terveystarkastusta. Nämä toteutetaan
ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan
oppilaan molemmat vanhemmat tai huoltajat ja ne sisältävät sekä terveydenhoitajan, että lääkärin
tapaamisen. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lapsen ja nuoren hyvinvointiin liittyviä
asioita kokonaisvaltaisesti arvioiden myös koko perheen terveyttä ja hyvinvointia laaja-alaisesti.
Tarkastuksen yhteydessä nuorelle järjestetään mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun
terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.
Kouluterveydenhuollon tarkastukset tapahtuvat koulupäivän aikana. Pääsääntöisesti tarkastuksesta
annetaan oppilaan mukaan tiedote kotiin vietäväksi ja tarvittaessa kouluterveydenhoitaja ottaa
yhteyttä kotiin tarkastuksessa ilmenevistä asioista. Jos vanhempia mietityttää jokin asia lapsen tai
nuoren kehityksessä tai terveydentilassa, voivat he ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan asian
selvittämiseksi. Oppilaan tarkastusta voidaan silloin aikaistaa tai tehdä ylimääräinen tarkastus.
Kouluterveydenhoitajan yhteistyökumppaneita vanhempien ja koulun lisäksi ovat muun muassa
lääkärit, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, mielenterveysneuvolan hoitajat, kuraattori,
perheneuvolan työntekijät ja sosiaalitoimi. Terveydenhoitajaan voi helpoimmin ottaa yhteyttä
puhelimitse puhelintunnin aikana.
Koulutapaturmissa oppilas ohjataan terveyskeskuksen päivystykseen. Päivystykseen soitetaan tiedot
tapahtuneesta ja sieltä saadaan tarvittavat ohjeet. On tärkeää, että oppilas heti vahingon sattuessa
ilmoittaa siitä opettajalle. Sairastuneen lapsen ja nuoren hoidon arviointi ja hoito tapahtuu
ensisijaisesti terveyskeskuksien päivystävien sairaanhoitajien ja lääkärien vastaanotoilla.
Pulkkilan terveyskeskuksen puhelinnumerosta 040 713 3660 saa tarvittavan ohjauksen tai ajan
päivystysvastaanotolle.
Kestilän peruskoululla terveydenhoitaja on paikalla maanantaisin.
Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta oppilaille koululla maanantaisin klo 9-10.
Muina aikoina vastaanotto sopimuksen mukaan.
Lääkärin vastaanotot koululla ovat erikseen ilmoitettavina aikoina sopimuksen mukaan.

Kouluterveydenhoitaja
Raija Lotvonen
puh. 040 713 3660
 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä