Opiskelu Kestilän peruskoulussa

Opiskelu Kestilän peruskoulussa

Wilma

Wilma on koulun hallinto-ohjelman www-liittymä. Wilmaa käyttävät opettajat, opiskelijat ja huoltajat. Wilmaan esimerkiksi arvioidaan, merkitään poissaoloja, selataan työjärjestyksiä ja tiedotetaan. Wilma on sähköinen reissuvihko: huoltaja voi Wilmassa lähettää viestejä opettajalle ja vastata opettajan viesteihin, lukea tiedotteita ja selvittää opiskelijan poissaoloja. Wilmaan kirjaudutaan tunnuksilla, jotka saa koululta koulusihteeriltä. Myös Wilman käytössä opastaa koulusihteeri.

Poissaolojen seuranta

Koulun lakimääräinen velvoite on seurata oppilaiden poissaoloja. Perusopetuslaki 26 § 2. momentin mukaan ”Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.”

Jotta luokanopettajan/luokanvalvojan on mahdollista ilmoittaa huoltajalle oppilaan luvattomasta poissaolosta, huoltajan on ilmoitettava koululle, jos oppilas on luvallisesti poissa koulusta esimerkiksi sairauden johdosta.

Jos koululle ei poissaolopäivän aamuna tule huoltajan ilmoitusta oppilaan poissaolosta, opettaja ottaa huoltajaan yhteyttä. Huoltajan on ilmoitettava koululle poissaolon syy. Poissaolon voi ilmoittaa joko Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Matkapuhelimet koulussa

Matkapuhelimien käyttö ja pitäminen auki oppituntien aikana on kiellettyä. Jos oppilas käyttää puhelinta häiritsevästi, opettaja pyytää oppilasta laittamaan puhelimen reppuun tai taskuun. Jos häiritsevä puhelimen käyttäminen jatkuu, opettaja pyytää oppilasta antamaan puhelimen ja toimittaa sen tunnin loputtua rehtorin työhuoneeseen. Oppilas saa hakea puhelimen rehtorin työhuoneesta koulupäivän päätyttyä. Koulu ei vastaa oppilaiden kännyköistä, joten niiden tuominen kouluun on kyseenalaista ja huoltajan vastuulla.

Koulumatkat

Polkupyörillä ja mopoilla koulumatkoja kulkevien on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä ja – määräyksiä. Moottoriajoneuvot pidetään koulupäivien aikana koulun parkkipaikalla, jos siellä on tilaa. Muutoin niitä voi säilyttää kirjaston parkkipaikalla. Pyörällä kouluun tulevien edellytetään käyttävän pyöräilykypärää.[1] Mopoilijoiden on ehdottomasti käytettävä kypärää. Pienten oppilaiden parissa liikuttaessa jokaisen tulisi ymmärtää vastuunsa. Mahdollisista liikennerikkeistä ilmoitetaan koteihin ja poliisille.

Kuljetussuunnitelmaluetteloissa olevat oppilaat ovat koulun vakuutuksen piirissä. Kaikkien oppilaiden kodin ja koulun väliset koulumatkat sisältyvät kouluvakuutuksen piiriin. Kyyditystä odottaville oppilaille on järjestetty valvonta.

Polkupyörät, liikuntavälineet

Koulu ei vastaa piha-alueelle jätetyistä liikuntavälineistä, esim. mopot, polkupyörät, potkukelkat. Jos oppilas jättää koululle liikuntavälineitä, ne on jätettävä niille varattuun lukolliseen säilytystilaan.

Käyttäytyminen/hyvät tavat

Toiminnassamme pyrimme siihen, että koulumme on turvallinen ja viihtyisä yhdessä tekemisen paikka, jossa kaikilla on hyvä olla. Toimimme johdonmukaisesti kiusaamisia vastaan; koulussamme ei hyväksytä kiusaamista.

[1] Tieliikennelaki 90 §.