Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Koulun perustehtävä:

Kestilän peruskoulu kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma.

 

Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme:

Kaikkien kunnioittaminen, rehellisyys ja vastuuntuntoisuus, itsensä ja oman sekä muiden työn arvostus, vastuun kantaminen, kohteliaisuus, ystävällisyys, auttavaisuus, yhteistyö, kestävä kehitys ja elinikäinen oppiminen.

 

Lisäksi toimintaamme ohjaavat reilun pelin säännöt:

 1. Otan toiset huomioon
 2. Käytän asiallista kieltä
 3. Olen ajoissa paikalla
 4. Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita
 5. Noudatan sääntöjä
 6. Teen parhaani joka tilanteessa
 7. Osaan hävitä ja voittaa rehdisti
 8. Huolehdin sekä omista että yhteisistä välineistä
 9. Arvostan toisia ihmisiä ja erilaisia harrastuksia
 10. Positiivinen asenne on iloinen asia.

Järjestyssääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti käyttäytyvän oppilaan kanssa käydään ensisijaisesti kasvatuskeskustelu (= KAKE), jossa oppilas keskustelee opettajan kanssa tapahtuneesta. Myös jälki-istunnot ovat mahdollisia. Mahdolliset kiusaamistapaukset tulevat aina KiVa-tiimin käsiteltäviksi.

KiVa-koulu

KiVa-koulu tarkoittaa, että kaikki koulussa työskentelevät aikuiset – opettajat ja muu henkilöstö – ovat sitoutuneet kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on velvollinen toimimaan välittömästi saatuaan tietoonsa, että jotakin oppi-lasta kiusataan.
KiVa-tiimiin koulussamme kuuluvat rehtori Juha Arbelius, erityisopettaja Saini Kela ja lehtori Birgitta Virpimäki.

Toimintaohjeet kiusaamistapauksissa

 • Oppilas / vanhempi / muu kiusaamisen nähnyt tai kuullut kertoo asiasta jollekin koulun aikuiselle.
 • Aikuinen, joka saa tietää kiusaamisesta kirjaa asiat seulontalomakkeeseen. Asia siirtyy Kiva-tiimin käsittelyyn, mikäli kiusaamisen kriteerit täyttyvät.
 • Kiva-tiimi keskustelee kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien kanssa erikseen ja ilmoittaa huoltajille.
 • Tilannetta seurataan sovitusti.
 • Mikäli kiusaaminen ei ole päättynyt kutsutaan vanhemmat koululle ja /tai asia siirtyy oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.


Jos kyseessä ei ole kiusaaminen vaan epäasiallinen käyttäytyminen, luokanopettaja/luokanvalvoja käsittelee asian kasvatuskeskustelussa (KAKE).
Koulumme on KiVa-koulu , mutta kiusaamisen vastaisia teemoja käsitellään erityisesti 1., 4. ja 7. luokilla luokanopettajan ja luokanvalvojan johdolla. 1. ja 4. luokalla käydään viisi kahden tunnin opetusjaksoa, jotka käsittelevät yhdessä toimimista ja kiusaamisen eri muotoja. 7. luokalla on neljä eri teemaa: Vuorovaikutus ryhmässä, Minä ja muut, ja Kiusaamisen muodot mekanismit sekä Kiusaamisen seuraukset ja vastavoimat.

Kiusaamisen vastustaminen kuuluu meille kaikille. Jotta usein piilossa tapahtuva kiusaaminen tulee koulun henkilökunnan tietoon, toivomme, että koululaiset ja myös vanhemmat ottavat rohkeasti yhteyttä koulun henkilökuntaan. Kun kiusaamisesta tiedetään, voidaan toimia.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä