Läksyparkki

2018 - 2019

Läksyparkkitoiminnalla pyritään tukemaan oppilaan kotitehtävien tekoa ja yleistä koulunkäyntiä.

Toiminta perustuu seuraaviin perusopetuslain pykäliin: * Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (Perusopetuslaki 35 §). * Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtävänsä (Perusopetuslaki 36 §).

Läksyparkki toimii koulumme ti ja to klo 15–16. Parkin valvojana toimii koulunkäyntiohjaaja.

Tarvittaessa koulunkäyntiohjaaja tai opettaja voi saattaa oppilaan läksyparkkiin. Läksyparkissa läksyt tehdään aikuisen valvonnassa. Opettaja voi lähettää oppilaan läksyparkkiin tekemään sairauden, luvattoman poissaolon tai unohtamisen vuoksi tekemättä jääneet tehtävät.

Läksyparkkitoiminta ei ole tukiopetusta, vaan muuta opiskeluun annettavaa yleistä tukea.