KiVa-koulu

KiVa-koulu

KiVa-koulun tavoitteena on, että kaikki koulussa työskentelevät aikuiset – opettajat ja muu henkilöstö – ovat sitoutuneet kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Jokainen henkilökuntaan kuuluva on velvollinen toimimaan välittömästi saatuaan tietoonsa, että jotakin oppilasta kiusataan.

KiVa-tiimiin koulussamme kuuluvat rehtori Juha Arbelius, erityisopettaja Saini Kela ja lehtori Birgitta Virpimäki.

Toimintaohjeet kiusaamistapauksissa:

  • Oppilas/vanhempi/muu kiusaamisen nähnyt tai kuullut kertoo asiasta jollekin koulun aikuiselle.
  • Aikuinen, joka saa tietää kiusaamisesta, kirjaa asiat seulontalomakkeeseen. Asia siirtyy Kiva-tiimin käsittelyyn, mikäli kiusaamisen kriteerit täyttyvät.
  • Kiva-tiimi keskustelee kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien kanssa erikseen ja ilmoittaa huoltajille.
  • Tilannetta seurataan sovitusti.
  • Mikäli kiusaaminen ei ole päättynyt, kutsutaan vanhemmat koululle ja/tai asia siirtyy oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.


Koulumme on KiVa-koulu , mutta kiusaamisen vastaisia teemoja käsitellään erityisesti 1., 4. ja 7. luokilla luokanopettajan ja luokanvalvojan johdolla. 1. ja 4. luokalla käydään viisi kahden tunnin opetusjaksoa, jotka käsittelevät yhdessä toimimista ja kiusaamisen eri muotoja. 7. luokalla on neljä eri teemaa: Vuorovaikutus ryhmässä, Minä ja muut, Kiusaamisen muodot mekanismit sekä Kiusaamisen seuraukset ja vastavoimat.

Kiusaamisen vastustaminen kuuluu meille kaikille. Jotta usein piilossa tapahtuva kiusaaminen tulee koulun henkilökunnan tietoon, toivomme, että koululaiset ja myös vanhemmat ottavat rohkeasti yhteyttä koulun henkilökuntaan. Kun kiusaamisesta tiedetään, voidaan toimia.