Koulun perustehtävä

Koulun perustehtävä

Kestilän peruskoulu kasvattaa maaseutuympäristössä rohkaisevassa ja myönteisessä ilmapiirissä yhteistyökykyisiä ja itsetunnoltaan terveitä nuoria, joilla on perustiedot ja -taidot jatkuvaan kouluttautumiseen ja kyky kohdata ympäröivä maailma.

Koulun toimintaa ohjaavat arvot:

 • Kaikkien kunnioittaminen
 • Rehellisyys ja vastuuntuntoisuus
 • Itsensä ja oman sekä muiden työn arvostus
 • Vastuun kantaminen
 • Kohteliaisuus
 • Ystävällisyys
 • Auttavaisuus
 • Yhteistyö
 • Kestävä kehitys
 • Elinikäinen oppiminen.

Koulun toimintaa ohjaavat reilun pelin säännöt:

 • Otan toiset huomioon.
 • Käytän asiallista kieltä.
 • Olen ajoissa paikalla.
 • Kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita.
 • Noudatan sääntöjä.
 • Teen parhaani joka tilanteessa.
 • Osaan hävitä ja voittaa rehdisti.
 • Huolehdin sekä omista että yhteisistä välineistä.
 • Arvostan toisia ihmisiä ja erilaisia harrastuksia.
 • Positiivinen asenne on iloinen asia.

Edellä kerrotun mukaisesti toimien toivomme voivamme kokonaan luopua jälki-istuntorangaistuksista. Rangaistusten sijaan käymme kasvatuskeskusteluja (= KAKE), jossa järjestyssääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti käyttäytynyt oppilas käy kasvatuskeskustelun opettajan kanssa. Todetut kiusaamistapaukset tulevat aina KiVa-tiimin käsiteltäviksi.