Kurinpitotoimet

Kurinpitotoimet

Kasvatuskeskustelu

Jos oppilas on käyttäytynyt epäasiallisesti, asia käsitellään kasvatuskeskustelussa (KAKE). Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelu käydään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti.

Rikkeen havainnut opettaja tarvittaessa yhdessä toisen opettajan, rehtorin tai kuraattorin kanssa käy oppilaan kanssa tilanteen läpi, ja oppilas itse kertoo oman näkemyksensä tilanteesta sekä parannusehdotuksen asiaan. Sovitaan seurantapäivä ja seuraamukset, jos tilanne ei korjaudu. Oppilas soittaa huoltajalle ja kertoo tapahtuneesta opettajan läsnä ollessa.

Kasvatuskeskustelu merkitään Wilmaan kohtaan kurinpitotoimet. Huoltaja kuittaa kasvatuskeskustelun Wilman kautta. Tilanteen parantumista seurataan sovitulla tavalla.

Jälki-istunto

Jälki-istunnon toteuttamistavat ovat muuttuneet. Muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien, esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien, tehtävien teettäminen on mahdollista. Edelleenkin voidaan oppilas myös velvoittaa istumaan hiljaa. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja istunto kirjataan Wilman kohtaan kurinpitotoimet.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus määrätä haltuunsa kielletty esine tai aine (esim. tupakkatuote tai tupakansytytin), sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (esim. kännykkä) tai vaarallinen esine tai aine (esim. teräase tai spray-pullo). Jos oppilas ei kehotuksesta huolimatta anna kyseistä esinettä tai ainetta, opettajalla on oikeus poistaa oppilas luokasta tai vaarallisen esineen ollessa kyseessä käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Kun esine otetaan haltuun, siitä ilmoitetaan aina huoltajille.

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastaminen koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Tällä taataan turvallinen ja rauhallinen toimintaympäristö kaikille. Tarkastaminen edellyttää epäilyä tai havaintoa. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita, mikäli mahdollista.

Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.