Ke4

Materiaalit ja teknologia (Ke4)

Syventävä kurssi

Kurssi tarkastelee hapettumis-pelkistymisreaktioita sekä sähkökemian ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt: sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden käyttö ja elinkaari, bio- ja synteettiset polymeerit, atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä.