Ke2

Ihmisen ja ympäristön kemiaa (Ke2)

Syventävä kurssi

Kurssilla tutustutaan orgaaniseen kemiaan sekä ainemäärän ja pitoisuuden käsitteisiin.

Keskeiset sisällöt: orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla, avaruusrakenne ja isomeria, orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla, ainemäärä ja pitoisuus, työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus.