Ke7

Kemian työkurssi (Ke7)

Soveltava kurssi

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti

Arviointi: Suoritusmerkintä

Kurssin jälkeen opiskelijalla tulisi olla hyvät valmiudet erilaisten jatko-opintojen vaatimaan kokeelliseen työskentelyyn. Kurssia suositellaan erityisesti niille, jotka suunnittelevat lukion jälkeen luonnontieteiden, tekniikan tai lääketieteen opintoja.