Ke3

Reaktiot ja energia (Ke3)

Syventävä kurssi

Kurssi tarkastelee kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Keskeiset sisällöt: kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa, reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä.