FI2

Tietoa kurssista

Etiikka (FI2)

Perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Tarkastellaan normatiivisten väitteiden luonnetta sekä filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta.