FI4

Tietoa kurssista

Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

Tarkastellaan filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä. Pohditaan olemassaolon kysymyksiä, joita ovat mm. muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön sekä reaalinen ja virtuaalinen. Kurssin sisältönä ovat myös tiedon mahdollisuus ja rajat sekä tieteellisen tutkimuksen luonne ja tieteellinen päättely.