FI3

Tietoa kurssista

Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteiskuntaan ja valtioon. Kurssin sisältönä on oikeudenmukaisuus, vallan oikeuttaminen, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen sekä poliittiset ihanteet, kuten vapaus ja tasa-arvo. Pohditaan myös ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä, kuten kulttuurien kohtaamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.