FI1

Tietoa kurssista

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)

Muodostetaan käsitys filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin. Opitaan soveltamaan filosofisia työtapoja, kuten ajatusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä. Pohditaan mm. sitä, onko todellisuus perimmältään aineellinen vai henkinen, sekä tietämisen perusteita.