ET5

Tietoa kurssista

Katsomusten maailma (ET5)

Tutustutaan uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen ja selittämiseen. Perehdytään uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin sekä vapaa-ajattelun historiaan. Tarkastellaan myös Lähi-idän uskontoja erityisesti suomalaisesta näkökulmasta. Tarkastellaan uskonnollisia käsitteitä sekä uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallista ja maantieteellistä levinneisyyttä.