ET4

Tietoa kurssista

Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

Pohditaan kulttuurin merkitystä ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselle sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kurssin sisältönä on tapakulttuurin monet muodot, suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus sekä suomalaiset vähemmistökulttuurit. Tarkastellaan myös sekä rasismin että keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa.

Marja opettaa tämän kurssin etärenkaassa. Tervetuloa mukaan!