ET3

Tietoa kurssista

Yksilö ja yhteisö (ET3)

Tarkastellaan ihmistä sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Kurssin sisältönä ovat yhteiskuntatutkimuksen perusteet, taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa. Pohditaan myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä yhteiskunnallisia utopioita ja dystopioita.

Marja opettaa tämän kurssin etärenkaassa. Tervetuloa mukaan!