ET1

Tietoa kurssista

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Tarkastellaan erilaisia maailmankatsomuksia - esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä - ja tutkitaan niitä eri tieteiden tarjoamin välinein. Pohditaan koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten yhteisöjen vaikutusta maailmankuviin ja -katsomuksiin.