Mobiililaitteiden käyttö koulussa

Mobiililaitteiden käyttö koulussa

Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet ovat oppilaalle maksuttomia. Oppimisen tukena voidaan huoltajan kanssa sovittavilla tavoilla käyttää myös oppilaiden omia tai huoltajan oppilaan käyttöön antamia tietoteknisiä laitteita. Luvan mobiililaitteen käyttöön koulussa voi antaa Wilman lomakkeella "Luvat ja kiellot" ja oppilaan saamalla lomakkeella.

Oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää tilanteissa, joissa opettaja on antanut siihen luvan. Käyttö tapahtuu tällöin opettajan antamia ohjeita noudattaen.

Laitteiden käytön koulussa tulee olla lain, hyvien tapojen, koulun järjestyssääntöjen ja näiden käyttöehtojen mukaista.

Oppilas vastaa laitteen kuljettamisesta ja säilyttämisestä koulupäivän aikana sekä koulumatkoilla. Koulu ei vastaa laitteen katoamisesta.

Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja vahingosta. Mikäli vahingon aiheuttaa toinen henkilö, vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti .

Teksti perustuu seuraaviin säädöksiin:

-Perusopetuslaki 31 §.

-Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

-Vahingonkorvauslain mukaan myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen. Alaikäinen on kuitenkin velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka on kohtuullinen ottaen huomioon esimerkiksi hänen ikänsä ja kehitystasonsa.