Isosäkylän koulun valinnaisaineet

Valinnaisaineet käytännössä

Uusi opetussuunnitelma jättää kouluittain ratkaistavaksi:
- 4-6-luokkien taitoaineiden yhden viikkotunnin valinnaisen toteuttamisen
- 3-4-luokkien muun kuin taitoaineiden yhden viikkotunnin valinnaisen toteuttamisen

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että valinnaisuus toteutuisi "kapeana" opettajakunnan ratkaisulla: esim. kaikilla 4-6-luokan oppilailla yksi lisätunti liikuntaa tai kuvaamataitoa tms.
Vastaavasti 3-4-luokan oppilailla yksi lisätunti äidinkieltä.

Isosäkylän koulussa valinnaisuus haluttiin kuitenkin rakentaa toisin - päätyen vuosineljäneksittäin vaihtuviin kursseihin. Tällöin oppilas voi vuoden aikana osallustua useampaan aihepiiriin.