Monialainen oppimiskokonaisuus, mikä se on?

...että mikä se monialainen oppimiskokonaisuus oikein on?

Uusi OPS sanoo:

  • koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan lukuvuodessa vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus.

JOKA
  • yhdistää vähintään kolme oppiainetta ja on noin oppilaan viikon tuntien laajuinen.
  • suunnitteluvaiheessa määritellään tavoitteet, osaamisalueet, sisällöt, arviointi ja jatkokehittely

LUKUVUODELLE 2016-2017 on monialaisena oppimiskokonaisuutena päätetty toteuttaa teema "VESI", jota tullaan käsittelemään monipuolisesti sivuten ainakin ekologiaa, maantiedettä, kemiaa, virkistyskäyttöä, kestävää kehitystä. Osa toteutuksesta yhteistyössä Pyhäjärvi-Instituutin kanssa.