Isosäkylän koulu

SÄKYLÄN PERUSOPETUKSEN KOULUT JA SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO ETÄOPETUKSEEN 16.3.2020 ALKAEN

SÄKYLÄN PERUSOPETUKSEN KOULUT JA SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO ETÄOPETUKSEEN 16.3.2020 ALKAEN

Koronaviruksen COVID19 etenemisen torjumiseksi siirrytään Säkylän kunnassa kaikissa perusopetuksen kouluissa ja Säkylän seudun lukiossa etäopetukseen maanantaista 16.3.2020 alkaen. Järjestelyt jatkuvat perjantaihin 20.3.2020 asti, mutta niitä jatketaan tarvittaessa.

Haluamme estää mahdollisten tartuntaketjujen syntymisen. Koulujen sulkeminen on tutkitusti tehokas keino estää ja hidastaa viruksen leviämistä.

Etäopetuksessa oleville oppilaille ei järjestetä ruokapalveluita. Etäopetuksen ajaksi myös iltapäivätoiminta jää tauolle.

Koulujen oppilaita on aiemmin ohjeistettu ottamaan kaikki oppimateriaalit mukanaan kotiin. Oppilaat tulevat saamaan ensimmäiset ohjeet etäopiskelua varten maanantaina 16.3. klo 13 mennessä Wilman kautta. Opiskelu tapahtuu kotona käsin oppilaiden omia oppikirjoja ja tuttuja oppimateriaaleja käyttämällä ja mahdollisuuksien mukaan tietoteknisiä välineitä hyödyntämällä.

Luokanopettajat ovat jokaisena etäopetuspäivänä yhteydessä omiin oppilaisiinsa. Yläkoulun opettajat ohjaavat aktiivisesti oppilaita opinnoissaan sähköisten välineiden tai puhelimen avulla.

Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään normaalit oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana.

Ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin.

Lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat Säkylän kunnan peruskouluissa, lukiossa ja esiopetuksessa

 Lukuvuosi 2019–2020

– lukuvuosi alkaa to 8.8.2019
– syyslomaviikko 43 (21. – 27.10.2019)
– syyslukukausi päättyy pe 20.12.2019
– kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020
– talvilomaviikko viikko 8 (17.- 23.2.2020)
– lukuvuosi päättyy la 30.5.2020
Esiopetuksen toimintapäivät ja loma-ajat ovat muutoin samat,
mutta toiminta päättyy pe 29.5.2020

Lukuvuosi 2020-2021

– lukuvuosi alkaa to 13.8.2020
– syyslomaviikko 43 (19. – 25.10.2020)
– syyslukukausi päättyy ti 22.12.2020
– kevätlukukausi alkaa to 7.1.2021
– talvilomaviikko viikko 8 (22.- 28.2.2021)
– lukuvuosi päättyy la 5.6.2021

Oppilashuollon toimijoiden esittelyyn

Joskus me kaikki tarvitsemme apua. Aina ei ole helppo tietää, kenen puoleen kääntyä. Koulumme oppilashuollossa työskentelevien esittelyyn pääset tästä.

Vinkkiä voi kysyä myös opettajilta, rehtorilta tai terveydenhoitajalta.