Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

terveys.jpg

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut toteutetaan terveydenhuoltolain ohjeiden mukaan ja ne ovat maksuttomia. Niihin sisältyvät:

- oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden seuraaminen ja edistäminen mukaan lukien suun terveydenhuolto

- häiriötilojen varhainen tunnistus, diagnostiikka, hoito ja hoitoonohjaus

- valtakunnallisen rokotusohjelman toteutus

- kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuolto osa opiskelijahuoltoa ja niihin sisältyy yhteistyö muiden opiskelijoiden hyvinvointipalveluihin osallistuvien kanssa

- kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1. ja 5. luokan tarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä, ja niihin kutsutaan huoltajat mukaan.

2.-,3.-,4. ja 6. luokkien oppilaat tavataan määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Määräaikaiset terveystarkastukset ovat sisällöltään suppeampia kuin laajat terveystarkastukset. Terveysneuvonta ja tutkimukset toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja iän mukaisesti.

Oppilaan terveydentilan toteamista varten silmä- ja korvalääkärin, psykiatrin sekä psykologin tutkimukset ovat oppilaalle maksuttomia.

Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan ja ohjataan tarvittaessa jatkohoidon piiriin.

Mikäli oppilaalle on määrätty reseptilääkitys tai jokin hoito, on kodin tehtävänä valvoa, että oppilas noudattaa annettuja ohjeita. Kouluterveydenhoitajalle tulee ilmoittaa oppilaan terveyttä haittaavista tekijöistä (mm. allergiat), pitkäaikaisista sairauksista ja lääkityksistä, tartuntataudeista, oppilaan turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä sekä selvistä muutoksista oppilaan terveydentilassa.

Terveydenhoitaja on Isosäkylän koululla tiistaisin, muulloin yläkoululla.

Sairasvastaanotto on tiistaina klo 11.30-12.00. Silloin voi hoitaa ajankohtaiset henkilökohtaiset asiat, rokotukset, haavojen hoidot ym. Muulloin terveydenhoitajalle ja lääkärille tullaan ajanvarauksella. Huoltajat varaavat ajan oppilaalle puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Koululääkäri: Kristiina Kumlander p. 02 8329253, kristiina.kumlander@sakyla.fi

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja: Tarja Helminen p. 050 5453629, WILMA / Henkilökunta, tarja.helminen@sakyla.fi