Uusi OPS 2016

OPS 2016

Opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 sekä lukion aloittavilla opiskelijoilla. Luokilla 7-9 käyttöönotto tapahtuu porrastetusti: seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

Oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön syyslukukaudella 2015 järjestettyjen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut sivistysosaston hallintopäällikkö Juha Kraapo ja lukion opetussuunnitelmatyötä oppilaanohjaaja Maija Koivu.

Säkylän sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelmat kokouksessaan 28.6.2016.

http://www.sakyla.fi/assets/files/Sivistys/Sakylan-perusopetus-OPS-yleinen-osa.pdf
http://www.sakyla.fi/assets/files/Sivistys/Sakylan-perusopetus-OPS-1_2-lk(1).pdf
http://www.sakyla.fi/assets/files/Sivistys/Sakylan-perusopetus-OPS-3_6-lk.pdf