Poissaolot

Kun tarvitset poissaololupaa

Muihin kuin sairauspoissaoloihin pyydetään lupa opettajalta tai rehtorilta. Luokanopettaja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Siitä voit sopia Wilma-viestin välityksellä. 

Yli kolmen päivän poissaoloon luvan antaa koulun rehtori. Silloin lupaa haetaan Wilman poissaolo-lomakkeella. Lisäksi pidemmästä poissaolosta pitää ilmoittaa omalle opettajalle. Opettajan kanssa sovitaan myös tehtävistä, joilla korvataan poissaoloajan opiskelua. Oppilaan tulee omatoimisesti ottaa selvää kaikkien oppiaineiden osalta, kuinka tehtävät korvataan. Opiskelun eteneminen muun kuin sairauden vuoksi aiheutuneen poissaolon aikana on huoltajan vastuulla.

Kunnan sivistyslautakunta on linjannut suosituksen, että koulun loma-aikojen ulkopuolisen loman maksimimäärä on yksi viikko lukuvuodessa. Muissa tapauksissa asiaa pitää arvioida opettajan kanssa tarkemmin.

Poissaololomake Wilmassa
Yli kolmen päivän poissaolohakemus löytyy Wilmasta seuraavasti:
Valitse yläpalkista "Hakemukset ja päätökset" (Otsikko voi olla kolmen pisteen takana piilossakin)
Valitse "Loma-anomus yli 3 päivää" ja täytä lomake.