Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma eli lyhyesti OPS

OPS:lla tarkoitetaan Opetussuunnitelmaa. Uusin OPS on vuodelta 2016. Opetussuunnitelmaa uudistetaan määrävälein; keskimäärin noin kymmenen vuoden välein. Tietyt perusasiat säilyvät: alaluokilla opetellaan lukemaan, laskemaan kirjoittamaan ja niin edelleen. Jotta koulu voi seurata aikaansa säätelee OPS myös niitä asioita, joita erityisesti kyseinen vuosikymmen osaamisalueiksi nostaa.
Opetussuunnitelmassa on valtakunnallinen osa ja sitä täydentävä kuntakohtainen osuus. Koulukohtaisesti vuosittaisia painopistealueita määritellään OPS:aan perustuvassa lukuvuosisuunnitelmassa.

Valtakunnalliseen opetusssuunnitelmaan ja Säkylän kunnan tarkennuksiin voit tutustua seuraavasta linkistä:

Opetussuunnitelman löydät tästä linkistä