Plan för förebyggande av mobbning

Lekar som stöder samarbete

Vatten i stöveln
Lika många barn är inne i rummet (ex. 5 barn) och utanför rummet. Barnen inne i rummet väljer ett barn var av de som är utanför rummet. Ett barn i taget kommer in och niger eller bockar framför ett av barnen. Niger eller bockar barnet framför "rätt" barn klappar man och barnet stannar inne i rummet. Niger eller bockar barnet framför "fel" barn säger man "vatten i stöveln" och barnet hoppar ut på ett ben. Sedan är det följande barns tur.

Hunden och benet
Barnen sitter i ring. Ett barn är hund och är inne i ringen. Det barnet får inte se då ett ben (ex. en kloss) ges åt ett annat barn, som gömmer benet bakom ryggen. Sedan säger barnen: "Alla händer bakom ryggen, nu får hunden vakna." Hunden vaknar och skäller snällt framför ett barn, som sedan visar sina händer. Ifall det barnet inte har benet fortsätter hunder till ett annat barn och skäller där. Ifall barnet, som hunden skällde framför, har benet får det barnet bli hund nästa gång.

"Hularingslek"
Barnen står i en ring, hand i hand. Hularingen hänger på något barns arm. Hularingen ska gå runt i ringen utan att någon stäpper taget.

Samarbetslekar med fallskärm
Med fallskärmen kan man leka olika samarbetslekar. Ett exempel är popcornsleken där man lägger många bollar på fallskärmen och så skakar men skärmen, så att "popcornen" hoppar.

Bollonglek
Barnen står i ring och håller varandra i händerna. Kasta upp en ballong och försök tillsammans hålla ballongen i luften utan att någon stäpper händerna.

Pomperipossa
Börja med att betämma vem som ska vara häxan Pomperipossa och ge henne ett skynke och en käpp. Alla andra går runt i rummet och "plockar blommor". Häxan kommer och går runt bland barnen och alla läser ramsan tillsammans:

Pomperipossa, Pomperipossa
går bland sten och mossa.
När hon stiger på en gren,
då blir alla barn till sten!

Då blir alla barn förstenade, kryper ihop och blundar. Häxan trollar bort (=lägger skunket över ett barn). När hon bankar 2 gånger med käppen bryts förtrollningen och alla ska försöka tänka ut vem som är borttrollad och ligger under skynket.

Kungastolen
Ett barn får sitta i "kungastolen". ´De andra barnen får säga något positivt om det barnet.

Leklotteri
För att barnen skall lära sig att leka med olika barn, lottar man ut vem som leker med vem.

Lektavla
På en vägg finns olika lekar, exempelvis bilder på lekar. Barnen väljer vid lektavlan vad de ska leka och lägger sitt namn på den valda leken.

Hand mot hand
Skriv lappar med två kroppsdelar, ex hand mot hand, fot mot fot, rygg mot rygg, finger mot näsa, armbåge mot mage. Dela in i par. Så gäller det för varje par att klara av så många lappar som möjligt. Tex kan man ha två lag indelade i par. Ett par från varje lag får springa fram ta en lapp och sätta ihop kroppsdelarna som står där Resten av laget ska säga vilka kroppsdelar det är och när de klarat det får nästa par springa fram. Den som klarat flest efter en viss tid vinner.