Billnäs daghem Fågelbo - Pinjaisten päiväkoti Lintukoto

Billnäs daghem Pinjaisten päiväkoti


Adress: Forsbypromenaden 4, 10 300 Karis
Tfn: 019-2892666 (Bofinkarna)
Öppethållningstider: 6.30-17.15
Förskola kl: 9-13
Administrativ daghemsföreståndare: Charlotte Fagerström
Tfn: 019-2892667
e-post: charlotte.fagerstrom@raseborg.fi


Osoite: Koskenkylänraitti 4, 10300 Karjaa
Puh:. 019-2892665 (Harakat), 019-2892719 (Tintit)
AVoinna: 6.30-17.15
Esiopetus: klo: 9-13
Hallinnollinen päiväkodinjohtaja: Charlotte Fagerström
Puh: 019- 2892667
sähköposti-osoite: charlotte.fagerstrom@raseborg.fi


Samarbetspartner Yhteistyökumppanit


Tf. Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh, tel.nr: 019-2892150
Dagvårdssekreterare: Anne-Marie Brandtberg, tel.nr: 019-2892152
Dagvårdsplanerare: Katrine Berg tel.nr: 019-2892483
Ambulerande specialbarnträdgårdslärare: Ulla Backman, tel.nr: 019-2892492
Ambulerande S2-lärare: Pirkko Fagerström, tel.nr: 019-2892491
Ambulerande närvårdare: Heidi Saarinen och Annika Helenius

e-post: förnamn.efternamn@raseborg.fi


Vt. Varhaiskasvatuspäällikkö: Charlotte Lindh puh: 019-2892150
Päivähoidon sihteeri: Anne-Marie Brandtberg, puh: 019-2892152
Päivähoidon suunnittelija: Katrine Berg, puh: 019-019-2892483
Kiertävä eityislastentarhanopettaja: Hanna Sundblom, puh: 0401870331
KIertävä S2-opettaja: Pirkko Fagerström, puh: 019-2892491
Kiertävä lähihoitaja: Heidi Saarinen ja Annika Helenius

sähköposti: etunim.sukunimi@raasepori.fi