Solbacka daghem

OBS!


Personalens parkering är reserverad för personal och trafik som rör sig till kök och städ-sidan.

För föräldrar finns parkering på daghemmets vänstra sida.

Bilar får under inga omständigheter lämnas på tomgång utanför daghemmet!
Tack !

Välkommen till Solbacka daghem

Solbacka daghem ligger drygt en kilometer från Karis centrum. Hos oss finns det fyra grupper, från småbarn till förskolebarn.

I vårt arbete står barnet i centrum, alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga! Med barnets delaktighet menas att varje barn ska känna att det är viktigt och behövs i verksamheten, att barnet själv kan påverka sin egen vardag på daghemmet. Detta möjliggörs genom att barnet uppmuntras till självständighet i att utföra de sysslor de klarar av och genom att den planerade verksamheten utgår ifrån barnets intressen och utvecklingsnivå.

Där det finns barn finns det lek - vi strävar efter en lugn, stressfri miljö som inspirerar och tillåter lek.

Ni får gärna ta kontakt med oss med frågor, eller för att komma överens om ett besök!

Ansökan om småbarnspedagogik

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.
Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.
Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.
Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behova av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.
Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering.
Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här: länk.
Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.


VARHAISKASVATUSHAKEMUS

Hakemus varhaiskasvatuksesta voidaan antaa minä aikana tahansa vuodesta.
Hakemus on jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Jos hoitopaikka tarvitaan elokuun alusta lähtien, on hakemus jätettävä ennen maaliskuun loppua. Perheille ilmoitetaan paikkapäätöksestä toukokuun aikana, jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen elokuussa.
Jos tarpeen ajankohtaa ei voida ennakoida ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hoitoa tarvitaan.
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisesti. Sisäänkirjoittautumiseen tarvitaan tunnistus.
Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jonka voi tulostaa tästä: (linkki lomakkeeseen).
Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä hoitopaikkaa ja haluaa toisen hoitopaikan, on perheen jätettävä uusi hakemus. Uutta hoitopaikkaa järjestettäessä huomioidaan yllä mainittu neljän kuukauden käsittelyaika.

Kalender

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen