Mäntykodon päiväkoti

Esikouluun ilmoittautuminen ja haku kielikylpyyn !!

HAKU ESIKOULUUN 28.1 – 11.2.2019

Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua on lapsen osallistuttava vuoden kestävään esikouluopetukseen tai vaihtoehtoisesti muuhun toimintaan, joka täyttää esikoulun tavoitteet. Lapsen huoltajana vastaatte lapsen osallistumisesta.

Hakemus tehdään ensi kädessä sähköisesti.
Hakemuslomakkeen voi vaihtoehtoisesti tulostaa kaupungin kotisuvulta tai hakea sen sivistystoimen kansliasta/varhaiskasvatus (Raaseporintie 37, II kerros, Tammisaari) sekä mistä tahansa kunnan päivähoitoyksiköstä.

Jokainen esikoulu tekee yhteistyötä määrätyn koulun kanssa, jotta yhteistyö esikoulun ja alkuopetuksen välillä helpottuu ja selkeytyy. Kaupungin kotisivulla on luettelo lähikouluista syksyllä 2019.

Jos lapsenne matka esikouluun on pidempi kuin 3 kilometriä, on lapsella oikeus erikoulukuljetukseen. Hakemus maksullisesta tai maksuttomasta esikoulukuljetuksesta tehdään erillisellä lomakkeella. Lapsella ei ole oikeutta esikoulukuljetukseen varhaiskasvatuksesta ja takaisin.

Kunkin päiväkodin johtaja vastaa mielellään esikouluopetusta koskeviin kysymyksiin.

 

 

HAKU KIELIKYLPYYN 28.1-11.2.2019

Hakuaika kielikylpyyn on 28.1-11.2.2019, jos vapaita paikkoja löytyy niin hakuaikaa pidennetään.

Raaseporissa on kielikylpyryhmiä 3-5 vuotiaille lapsille neljässä eri päiväkodissa.

Kielikylpy suomenkielisille lapsille, jotka opettelevat ruotsia, järjestetään Tammisaaressa Mäntykodon päiväkodissa ja Karjaalla Kiilan päiväkodissa.

Kielikylpy ruotsinkielisille lapsille, jotka opettelevat suomea, järjestetään Tammisaaressa Rasebon päiväkodissa ja Karjaalla Solbackan päiväkodissa.

https://www.raasepori.fi/paivahoito

 

TERVETULOA MÄNTYKOTOON

PÄIVÄKOTIMME...


Toimii hajautetusti kahdessa eri paikassa :
... 1-5-vuotiaat mäntykotolaiset päiväkodiksi saneeratuista entisessä sairaalassa Raaseporintie 37:ssä ( N-talossa ). Täällä nautimme olostamme yhdessä 1-5-vuotiaiden tulevaisuuden toivojen kanssa ja opetamme kielikylpymenetelmällä yhdessä ryhmässä lapsille ruotsinkieltä. Hakarinteen koulun yhteydessä sijaitsevissa omissa tiloissa tarjoamme esiopetusta ja hoitoa 6-vuotiaille.

Haluamme tarjota lapsille turvallisen ja leikintäyteisen lapsuuden kasvatuskumppanuuden hengessä. Painotamme toiminnassamme kaunista ja monipuolista suomenkieltä, sekä lasten kasvua vahvan itsetunnon omaaviksi, muut huomioonottaviksi "hyviksi tyypeiksi".

MYYRYT

 
... ovat 3-5-vuotiaita vauhdikkaita vilperttejä, joiden toiminnassa panostetaan kiinteisiin pienryhmiin ja mielekkääseen ohjattuun tai vapaaseen toimintaan.

Yhteystiedot
Osoite: Tammiharju / N-talo
Raaseporintie 37
10650 TAMMISAARI
puh. 019 289 2622
sähköposti:
marianna.niiniharju@raasepori.fi

 

MENNINKÄISET

... ovat Myyryjen tapaan 3-5-vuotiaita vauhtivarpaita. Tilat mahdollistavat myös sisarusryhmätoiminnan.

Yhteystiedot
Osoite : Tammiharju / N-talo
Raaseporintie 37
10650 TAMMISAARI
puh. 019 289 2625
sähköposti: caisa.korin@raasepori.fi

MIIRUT

... ovat meidän pikkaraisiamme, 1-3-vuotiaita tytöntylleröitä ja pojanpalleroita. Heille tarjoamme omahoitajan hoivissa hyvän päivähoidon aloituksen ja kiinteän vuorovaikutussuhteen pienryhmässä.

Yhteystiedot
Osoite: Tammiharju N-talo
Raaseporintie 37
10650 TAMMISAARI
puh. 019 289 2621
sähköposti: miia.riipola@raasepori.fi

RÖLLIT

... ovat päiväkodin vanhimpia, eli eskarilaisia. Rölleillä tarjotaan sekä esiopetusta ( klo 9-13 ), että päivähoitoa. Ryhmä toimii lasten tulevan koulun kanssa samassa rakennuksessa, joten he saavat jo koko eskarivuoden ajan tutustua myös koulun tiloihin. Lounas syödään koulun ruokalassa yhdessä koululaisten kanssa ja isossa jumppasalissa on eskarilaisillakin oma salivuoro. Pihalla eskareille on varattu oma alue ulkoilua varten. Esikoulun sijainti on muutenkin liikuntamahdollisuuksien suhteen aivan ihanteellinen, sillä aivan vieressä sijaitsevat niin uimahalli, palloiluhalli, kuin suuri markkinakenttä, eikä Ramsholmenin luonnonpuistoonkaan ole kuin kivenheiton mittainen matka.

Yhteystiedot
Osoite: Fleminginkatu 21
10600 TAMMISAARI
puh. 019 289 2623
sähköposti:miia.nousiainen@raasepori.fi

TROLLEN

 
... on kielikylpyryhmämme, jossa 3-5-vuotiaat, äidinkieleltään suomenkieliset lapset opiskelevat ruotsia kielikylpymenetelmällä. Ryhmän aikuiset puhuvat lapsille pelkästään ruotsia ja käyttävät runsaasti eleitä, ilmeitä, kuvia ja muita apuvälineitä sanomansa tukena. Aikuiset ymmärtävät lasten äidinkieltä, jota lapset myös keskenään ja muualla talossa puhuvat. Kielikylvyssä uusi kieli ei pelkästään ole toiminnan tavoite, vaan myös sen väline koko päiväkotipäivän ajan, kaikissa päivän vaihtuvissa tilanteissa.

Yhteystiedot
Osoite: Tammiharju / N-talo
Raaseporintie 37
10650 TAMMISAARI
puh. 019 289 2624
sähköposti: katrina.osterman@raasepori.fi