Bromarv daghem

Björnbo


Björnbo är ett daghem med en syskongrupp som verkar i samma utrymmen som Bromarf skola.
I år består gruppen av 19 barn, varav 3 är förskolebarn. 

På Björnbo jobbar


Marielle Bäcklund, lärare inom småbarnspedagogik
Pamela Wikström, barnskötare inom småbarnspedagogik
Carola Lundström, barnskötare inom småbarnspedagogik
Patricia Johansson, barnskötare inom småbarnspedagogik
Susanne Rehn, köksbiträde (Lena Wiberg vikarierar)
Pia Gustavsson, städning

Ny info angående Coronaviruset

Uppdaterade rekommendationer från THL

THL har uppdaterat sina rekommendationer om när barn ska testas för coronasmitta. De uppdaterade rekommendationerna gäller hur man testar barn i skolåldern och när man får gå till skolan efter att man varit sjuk. Gör så här när ditt barn har infektionssymtom*

1. Håll barnet hemma från skolan. Barnet får inte gå till skolan om hen har infektionssymtom.

2. Ta kontakt med hälsovårdscentralen 019 289 3000. HVC styr vid behov till coronavirustestning. Efter att testet har tagits

3. Om testresultatet dröjer, kan barnet gå till skolan efter minst en (1) symtomfri dag om: a. barnet veterligen inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus b. ingen i familjen har rest utomlands under de föregående 14 dygnen.

4. Om andra familjemedlemmar är symtomfria, kan de leva som vanligt tills testresultatet kommer.

5. De som har symtom ska stanna hemma tills testresultatet är klart. Observera att uppdateringar i rekommendationerna gäller barn i skolålder.

För barn under skolålder gäller andra rekommendationer:

• Håll barnet hemma från småbarnspedagogiken om hen har infektionssymtom*

• Man kan följa upp lindriga symtom ett par dagar hemma. Symtomen är lindriga om barnet är piggt och orkar leka även om hen skulle ha snuva, hosta och feber.

• Om symtomen lättar under uppföljning hemma, kan barnet återgå till småbarnspedagogiken efter en symtomfri dag.

• Om symtomen fortsätter, är det bra att ta reda på om de kan bero på en coronavirusinfektion.

Om barn och vuxna i samma familj insjuknat samtidigt och testresultatet för de vuxna är negativa, behöver man inte testa barnen. Om endast barnen har symtom, räcker det med att ett av barnen testas. OBS! Unga och vuxna med symtom ska ändå alltid testas även om barnens testresultat skulle vara negativa. Via Coronaguiden https://koronabotti.hus.fi/sv kan vuxna boka en tid till coronavirustest. Tidsbokningen kräver bankkoder (eller mobilcertifikat) och kan därför inte för tillfället göras för en annan person, till exempel barn. Staden informerar genast då HUS gör det möjligt att boka tid via tjänsten också för barn. THL:s rekommendationer på nätet THL:s aktuella rekommendationer hittas på https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus .

Den svenska artikeln hittas på https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/barn-och-coronaviruset men observera att den svenska översättningen kan dröja! Raseborgs stad strävar efter att informera om ändringarna så snart som möjligt!

*Coronavirus orsakar en infektion med symtom så som snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. Avsaknad av lukt- och smaksinne kan också förekomma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä