Bromarv daghem

Björnbo

ide.jpg
Björnbo är ett daghem med en syskongrupp som verkar i samma utrymmen som Bromarf skola.
I år består gruppen av 16 barn, varav fem är förskolebarn. 

På Björnbo jobbar


Solveig Grönroos, förskollärare/lärare inom småbarnspedagogik
Pamela Wikström, barnskötare inom småbarnspedagogik
Carola Lundström, barnskötare inom småbarnspedagogik
Marina Lindholm, barnskötare inom småbarnspedagogik och köksbiträde.