Rasebo daghem

Anmälan till förskolan, samt ansökan till språkbadet !!

ANSÖKAN TILL FÖRSKOLA 28.1-11.2.2019

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Ni vårdnadshavare ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/ småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen.

Varje förskola samarbetar med en fastställd skola för att underlätta och förtydliga samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen. På stadens hemsida finns förteckning över närförskolor från hösten 2019.

Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till förskoletransport. Anhållan om avgiftsbelagd eller avgiftsfri förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.

 

 

ANSÖKAN TILL SPRÅKBAD 28.1-11.2.2019

Ansökningstiden till språkbadet är 28.1-11.2.2019, ifall lediga platser finns förlängs ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

https://www.raseborg.fi/dagvard

 


 

RESULTAT !!

Resultat från vårens föräldraenkät - hela staden Raseborgs resultat gällande småbarnspedagogik och förskola. Var god :) !

Vi tackar för ett gott samarbete under verksamhetsåret som gått och önskar er alla en riktigt skön, varm och glad sommar !
Personalen

Liitteet:

Utvärdering våren 2018.ppt

VÄLKOMMEN TILL RASEBO

Rasebo daghem finns i Höijersgården - alldeles i centrum av Ekenäs; nära skolor, idrottsanläggningar, parker, torget, museét, bibban... Vi samsas om samma fastighet med eftisbarn, högstadie-elever och MBI-kansliet och -studerande.

Vi erbjuder vård för svenskspråkiga barn i åldrarna 1-6 år och som specialitet även språkbad i en grupp. Vårt dagis är också Raseborgs tillsvidare enda skiftesdagis; dvs. vi har öppet året om, sju dagar i veckan och dygnet runt (med undantag av vissa helgdagar).


Viktigt för oss är att värna om barnens vardag med trygghet, rutiner, lek varvat med olika aktiviteter.

SMÅ GRODORNA

... är vår "gröna" grupp - en regelrätt småbarnsgrupp där alla barn är 1-3-åringar. Här handlar det om egenvårdarskap, trygghet, famn och lek !


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2632
e-post:
christa.bostrom@raseborg.fi

BIKUPAN

... är vår "gula" grupp. Under verksamhetsåret 2017-2018 är det en grupp för glada 3-5-åringar. Deras vardag präglas av lek, samvaro och meningsfull ledd verksamhet i små grupper.


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2633
e-post:
helena.broman@raseborg.fi
sandra.meling@raseborg.fi

STIMMET

... är vår "blåa" grupp, som under verksamhetsåret 2017-2018 består av daghemmets äldsta barn. På Stimmet erbjuds förskoleundervisning mellan kl. 09:00-13:00 och utöver det även dagvård. Förskolebarnen får åtnjuta lite mera privilegier och samtidigt får de ta mera ansvar än de yngre - bl.a. så är det just förskolan på Rasebo som ansvarar för flaggningen på flaggdagarna!


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2631
e-post:
jessica.henriksson@raseborg.fi

MUURAHAISET

... är vår språkbadsgrupp där 3-5-åriga barn från svenskspråkiga familjer får lära sig finska med språkbadsmetoden. De vuxna i gruppen pratar enbart finska och som hjälp använder de gester, miner, bilder, teater m.m. Personalen förstår barnens modersmål och barnen pratar svenska med varandra och med de andra i huset. Vardagliga sysslor, rutiner och lek är de viktigaste språkinlärningsstunderna, men man lär sig språket också genom sång och musik, rörelse och drama.


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2630
e-post:
maija.saarinen@raseborg.fi
katarina.aalto@raseborg.fi