Rasebo daghem

VÄLKOMMEN TILL RASEBO

Rasebo daghem finns i Höijersgården - alldeles i centrum av Ekenäs; nära skolor, idrottsanläggningar, parker, torget, museét, bibban... Vi samsas om samma fastighet med eftisbarn, högstadie-elever och MBI-kansliet och -studerande.

Vi erbjuder vård för svenskspråkiga barn i åldrarna 1-6 år och som specialitet även språkbad i en grupp. Vårt dagis är också Raseborgs tillsvidare enda skiftesdagis; dvs. vi har öppet året om, sju dagar i veckan och dygnet runt (med undantag av vissa helgdagar).


Viktigt för oss är att värna om barnens vardag med trygghet, rutiner, lek varvat med olika aktiviteter.

SMÅ GRODORNA

... är vår "gröna" grupp - en regelrätt småbarnsgrupp där alla barn är 1-3-åringar. Här handlar det om egenvårdarskap, trygghet, famn och lek !


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2632
e-post:
christa.bostrom@raseborg.fi

BIKUPAN

... är vår "gula" grupp. Under verksamhetsåret 2018-2019 är det en grupp för 3-5-åringar. Deras vardag präglas av lek, samvaro och meningsfull ledd verksamhet i små grupper.


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2633
e-post:
helena.broman@raseborg.fi
lina.arponen@raseborg.fi

STIMMET

... är vår "blåa" grupp, som under verksamhetsåret 2018-2019 består av daghemmets äldsta barn. På Stimmet erbjuds förskoleundervisning mellan kl. 09:00-13:00 och utöver det även dagvård. Förskolebarnen får åtnjuta lite mera privilegier och samtidigt får de ta mera ansvar än de yngre - bl.a. så är det just förskolan på Rasebo som ansvarar för flaggningen på flaggdagarna!


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2631
e-post:
jessica.henriksson@raseborg.fi

MUURAHAISET

... är vår språkbadsgrupp där 3-5-åriga barn från svenskspråkiga familjer får lära sig finska med språkbadsmetoden. De vuxna i gruppen pratar enbart finska och som hjälp använder de gester, miner, bilder, teater m.m. Personalen förstår barnens modersmål och barnen pratar svenska med varandra och med de andra i huset. Vardagliga sysslor, rutiner och lek är de viktigaste språkinlärningsstunderna, men man lär sig språket också genom sång och musik, rörelse och drama.


Kontaktuppgifter
tel: 019 289 2630
e-post:
sandra.meling@raseborg.fi